Ukens medlemsbedrift: Avento

Avento er et IT-konsulentselskap med 60 ansatte, og kontor i Ålesund (hovedkontor), Ørsta og Oslo. Vi leverer rådgivning og digitale løsninger til bedriftskunder over hele Norge og deler av Sverige; primært systemutvikling, business intelligence, web, drift/forvaltning, SharePoint og skytjenester.

I 2017 slo Avento seg sammen med det digitale markedsføringsbyrået Racer, sammen er vi i dag det største teknologihuset mellom Bergen og Trondheim.

Da selskapet ble grunnlagt i 2002, var gründerne Stian Bang og Terje Woldseth enige om to grunnverdier: Vi skulle ha fornøyde kunder, og det skulle være gøy å gå på jobb. Dette har blitt fundamentet for kulturen hos oss - for hvem vi er og hva vi gjør - og er noe som betyr mye for oss alle.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

2018 har vært et flott år for Avento, der vi har opplevd sterk vekst i både omsetning og antall ansatte. Vi får tak i dyktige medarbeidere, og er stadig på jakt etter flere kloke hoder. Sammenslåingen med Racer har gitt ekstra fart, og vi har opplevd at 1+1 har blitt 3. 

Det som gleder oss aller mest, er tilliten som kundene viser oss. Et eksempel er at de inviterer oss inn på stadig tidligere stadier i prosjektene, flere tar oss også med i strategiske prosesser. Vi får ofte jobbe tett sammen med kundens egne ressurspersoner, og får erfaring fra mange ulike typer oppdrag, bransjer og fagfelt. Noen eksempler på kunder vi samarbeider med, er SAS, Storebrand, Ekornes, Rolls Royce, Optimar og Redningsselskapet.

Vi kan også fortelle at vi hver uke har en fast post i teammøtene våre som heter stolte øyeblikk. Der skal hver enkelt nevne minst ett stolt øyeblikk han eller hun vil trekke frem fra uka som har gått, noe som gjør at vi deler opplevelsene og heier ekstra på hverandre. Det gjør også at alle får bedre overblikk over det som rører seg, dessuten får vi løftet frem de som ellers ikke ville kommet på å skryte av seg selv foran de andre. I desember i fjor ble mange av disse øyeblikkene samlet og lest opp for alle ansatte, da kjente vi ekstra på både samhold og stolthet.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Et godt arbeidsmiljø er utrolig viktig, i tillegg til en god balanse mellom jobb og fritid. Vi legger opp til sosiale fellesaktiviteter minst fire kvelder i året, det kan for eksempel være shuffleboard og burger på Molo, en tur eller en middag. Det som er ekstra stas er når ansatte selv tar initiativ til aktiviteter ut over dette, og det er det flere som er flinke til hos oss. I starten av februar var det noen som arrangerte turnering i lynsjakk, og i fjor høst dro en ansatt i gang faste fotballtreninger. Det er også flere som inviterer til felles fjellturer, blant annet.

Vi er opptatt av å involvere familien til de ansatte, at de også hører til her. Derfor har vi blant annet alltid julebord med følge, og i starten av desember er det juleverksted og juletrefest på kontoret, der alle inviteres til å ta med barn og partnere. Det er stor stas, og veldig populært.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Vi er så heldige at vi får delta i mange store og spennende utviklingsprosjekter, og de er vi ikke alltid like flinke til å fortelle om utad. Det er selvfølgelig ikke alt som kan deles, men vi vil fremover jobbe mer med å plukke ut og formidle de gode historiene – gjerne sammen med kundene. Et eksempel er Gnist Barnehager, der har vi vært med fra starten av. De har bygd hele konseptet sitt rundt å skulle være de beste i bransjen på digitale løsninger, og vi har blant annet utviklet apper og systemer for både foreldre og ansatte. Et annet eksempel er Optimar. Der har vi nå fått være med på å utvikle Commander – en digital driftsplattform for sjømatnæringen, som samler og presenterer alle data man ønsker å overvåke. Det kan være alt fra vanntemperaturer i merder til vedlikeholdssykluser på utstyr i et fartøy.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

I 2017 var vi med på å starte opp nettverket NExTdigital, sammen med Tafjord, DRIW, Viddal Automasjon og Racer. Sistnevnte slo vi oss som nevnt sammen med, som en konsekvens av dette. I dag består NexTdigital av 11 bedrifter og offentlige aktører fra ulike bransjer, og har sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid og deling. Dette er noe vi mener er svært viktig for å utvikle regionen videre. Her på Sunnmøre er man vant til å tenke stort og gjøre ting sammen, og det må vi bygge videre på. Her finnes det fantastisk dyktige bedrifter og mennesker, som har både faglig og personlig utbytte av å utveksle erfaringer og kunnskap. Jo mer det legges til rette for dette, jo sterkere står næringslivet i regionen vår.

Avento