Ukens medlemsbedrift: BRISK

En tenker kanskje på Brisk som en litt spesiell bedrift, men når alt kommer til alt er vi som andre bedrifter med behov for å levere varer og tjenester av høy kvalitet i et marked med stor konkurranse. Det vi si vi må tjene penger å bygge soliditet som alle andre aksjeselskap.

Kjernevirksomheten vår er å få mennesker tilbake i jobb. Dette er en tjeneste vi i hovedsak selger til det offentlige i Ålesundregionen. For å kunne levere gode tjenester på  kjernevirksomheten må vi ha en stor tverrfaglig kompetanse og virkemidler i egen bedrift og gode samarbeidspartnere i næringslivet.

Vår filosofi er at en må få prøve seg i arbeid internt i Brisk med tett oppfølgning fra et tverrfaglig team og i reelle produksjoner, før en etter kort tid går videre ut i ordinært arbeid hos en av våre samarbeidspartnere med samarbeid fra oss.  Til dette arbeidet benytter vi våre interne avdelinger. For å kunne tilfredsstille flere behov har vi derfor glutenfritt bakeri, reklameavdeling og barnehage, samt en stor tverrfaglig arbeids og inkluderingsavdeling, og kurs avdeling i Brisk. Vi er ca. 100 ordinært ansatte i Brisk.  I 2019 har vi et omsetningsbudsjett på 100 mill. og et mål om å få 150 mennesker tilbake til arbeid.   

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

- Det er mye vi kan være stolte av i 2018. Vi fikk ca. 140 over i lønnet arbeid eller utdanning. Siste 7 årene over 1000 mennesker. Et forsiktig anslag vil si at det gir en besparelse for samfunnet på 1 million i året og hjelpe et menneske fra offentlig støtte til ordinært arbeid. Dette er det ikke vi alene som får til. Næringslivet i regionen er en viktig bidragsyter til dette.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

- Vi arbeider for at alle trives på jobb i Brisk. Vi er så heldige at vi har egen kantine. Kantinen serverer byens beste sveler hver torsdag. Hvis dere ikke tror oss kan dere kommer innom, men dere må ringe dagen i forveien så vi har nok røre.

Vi har mange avdelinger på huset og her finner folk på forskjellige aktiviteter. Vi har stort fokus på både sosiale aktiviteter / arrangementer og kompetanseutvikling for våre ansatte.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

  • Vi er Norges største glutenfrie bakeri med en omsetning på 60 millioner.
  • Vi eksportere for 6 millioner i glutenfrie varer til Sverige
  • Vi holder til på 6500 m2 på Moa
  • Vi er Sunnmøres største reklameprodusent og omsetter for 12 – 15 millioner. 

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår - hva vil det være?

Framtiden tilsier, på den ene side store utfordringer i å kunne opprettholde velferdsgoder i Norge, og på den andre side mangel på kvalifisert arbeidskraft. Likevel registrere vi liten fokus på den stadig økende mengde av unge som ikke finner sin plass i arbeidslivet. Antall unge uføre har doblet seg de 10 siste årene. Dette er mennesker vi møter daglig og med litt tilpasset hjelp vil mange kunne komme ut i arbeid. Den pågående dugnaden med å få mennesker ut i arbeid i Ålesundregionen må være samhandling mellom bedrifter som Dere, bedrifter som Brisk og det offentlige.

Brisk