Ukens medlemsbedrift: Cflow

Ukens medlemsbedrift, Cflow leverer komplette systemer for fiskehåndtering for fiskeri- og akvakulturindustrien. Håndteringen inkluderer en rekke prosesser som; pumping, sortering, kjøling, oppbevaring og avlusing av fisk.

Cflow har hovedkontoret sitt i Langevåg på Sula. I tillegg har vi kontor i Trondheim og i Puerto Varas, Chile. Til sammen er vi omkring 120 ansatte.

Gjennom mer enn 30 års erfaring har vi opparbeidet en spisskompetanse på håndtering av levende fisk og utviklet et tverrfaglig samspill mellom teknologi og biologi. I alle våre prosjekt jobber vi tett sammen med våre kunder og andre samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene, for fisken, for de som skal håndtere systemene og for miljøet.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

2020 har vært et krevende år for de fleste, også for Cflow, og Koronapandemien gjorde at vi måtte snu om og tenke nytt på flere områder. Dermed er vi ekstra stolte over at vi har klart å holde driften i gang, startet nye prosjekter og i tillegg fått en økning av ansatte innen både nye og eksisterende fagfelt.

Vi er også svært stolte av å ha lansert vårt nye ventilkonsept, Flowline, utviklet i samarbeid med Astorplast i Fosnavåg. Dette er et konsept som vi har troen på vil revolusjonere fremtidige løsninger for håndtering av levende fisk, da det både forenkler og effektiviserer håndteringen og gjør det mer skånsomt for fisken.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Koronasituasjonen har selvsagt lagt begrensninger på det sosiale det siste året, men stort sett har vi brukt å ha to arrangerte samlinger i året. Vi har også fått en tradisjon med å feire at solen er tilbake i Holsneset i begynnelsen av februar, ettersom den er borte de mørkeste månedene om vinteren. Da samles vi på kaia når sola er fremme og feirer med solboller (skoleboller) og Solobrus. I og med det er et mindretall av jenter i organisasjonen har de blitt ekstra flinke til å ta vare på hverandre, og bursdager blir ofte feiret med lunsj på Devoldfabrikken. Jentebølgen har også blitt fast aktivitet å delta på.

Arbeidsmiljøet er godt, og vi opplever at de ansatte trives med å være sammen også utenfor arbeidstid. Det blir tatt initiativ til både fredagspils, fjellturer og andre sosiale sammenkomster, både innad og på tvers av avdelingene.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Det er kanskje ikke så mange som vet at vi har blitt så store som vi har blitt og hvor raskt vi faktisk har vokst – på relativt kort tid. De siste tre årene har vi hatt en dobling av antall ansatte og utvidet med flere fagdisipliner. Fra å være en mindre produksjonsbedrift har vi vokst til å bli en teknologi- og entreprenørvirksomhet og en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen vår. Det er gøy!

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Tilgang til riktig arbeidskraft er helt avgjørende for at både bedriften vår og regionen skal kunne utvikle seg innenfor havbruksnæringen. Vi ser derfor viktigheten av å ha et godt samspill med akademia for å promotere mulighetene som finnes, og den spennende fremtiden næringen har. Gjennom et godt samarbeid med Fagskolen i Ålesund og NTNU, får vi utfordret oss faglig og sammen løst relevante problemstillinger. For Cflow vil det derfor være viktig at Ålesundsregionen fortsetter å utvikle seg for å være konkurransedyktig med tanke på utdannelse, nærhet til kunnskapsmiljø og andre fasiliteter som gjør regionen til en attraktiv plass å bo.

Cflow.svg