Ukens medlemsbedrift: Contabile

Ukens medlemsbedrift Contabile AS slår et slag for at revisjon er gøy og har det fengende slagordet: Tall for deg, Lidenskap for oss!

Contabile AS er et frittstående revisjons- og rådgivningsfirma etablert i 2018 som holder til i trivelige lokaler på Color Line Stadion. Vi har vokst jevnt og trutt siden oppstart og er nå totalt 6 ansatte og på søk etter nr 7. Vårt hovedmarked er i Ålesund og de omkringliggende kommuner på Nordvestlandet. 

Våre revisorer har lang og variert praksis innenfor et bredt spekter av bransjer. De har spesiell god erfaring og kompetanse som revisor og rådgiver i SMB-markedet og i særdeleshet familieeide virksomheter.

Våre ansatte har videre etablert et stort og bredt kompetansenettverk rundt vår virksomhet til det beste for våre kunder. 

I Contabile AS er vi lidenskapelig opptatt av kundene våre og arbeidet vi gjør for dem. Vår visjon er å være en proaktiv revisjonspartner der vi skal oppleves å være et godt og riktig valg. Vi lykkes først når våre kunder opplever å få prioritet med sine problemstillinger, enten de er små eller store.

Med et fokus på å favne rundt både selskap og dets aksjonærer ønsker vi å være en sterk bidragsyter til god virksomhetsstyring og til optimalisering av drift. Dette forutsetter at vi har evne til å etablere en åpen og tillitsfull kommunikasjon der vi og våre kunder gjensidig utfordrer hverandre.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til det siste året?

Vi er et nyetablert firma. Det er både tids- og arbeidskrevende å få nødvendig synlighet i markedet og på den måten være et reelt alternativ for virksomheter som ikke kjenner oss fra før. Her har vi mye å takke våre etablerte kunder som våre ansatte har betjent over mange år. Erfaring, læring og utfordringer vi har fra disse, har bidratt til å utvikle oss til å være en attraktiv tjenesteleverandør i vårt segment. 

Det har i revisjonsbransjen vært tydelige tendenser til stadig konsolidering der mindre miljø inkorporeres i større selskaper. Vi er svært stolt over at vi har klart å etablere et konkurranssedyktig alternativ gjennom et kompetansemiljø som står uavhengig og på egne ben. 

Som nevnt innledningsvis har vi også et sterkt kompetansenettverk rundt oss som daglig bidrar til at våre kunder opplever å få god service med høy tjenestekvalitet. Godt samarbeid med andre kompetansemiljø er verdiskapende for våre kunder og faglig utviklende for oss som bedrift.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Contabile

I Contabile har vi tro på at det er mulig å ha det kjekt på jobb hver eneste dag. Dette gjenspeiler seg også i vår logo der smilet fremhever nettopp dette. 

Revisjonsbransjen har perioder som er hektiske. Spesielt er det krevende å komme seg gjennom årsoppgjørsperioden som strekker seg normalt over første halvdel av kalenderåret. Dette takler vi med å ha etablert et miljø som er åpent og inkluderende, hvor vi deler informasjon om forhold som betyr noe for den enkelte slik at vi alle kan påvirke vår egen hverdag. Stor fleksibilitet i arbeidstiden tilpasset den enkelte er et viktig verktøy for trivsel. 

Gjennom året har vi en rekke sosiale aktiviteter der trim og trening ved bruk av lokal natur er en viktig del av det som knytter oss sammen. Av sosiale aktiviteter siste 12 mnd kan nevnes fjellturer, julebord, cruise i Hjørundfjorden og ikke minst hyttetur med god mat og fyr i peisen. Vi er også veldig opptatt å markere både store og små gleder. Dette enten det er avtale med en ny kunde, kvalitet i leveranse, en fornøyd kunde, en bursdag eller kort og godt at det er et nydelig vær ute. God mat fungerer godt som premie til oss selv.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag? 

Revisjonsfaget og revisoren stigmatiseres ofte som tørr og kjedelig. Vi mener at den kompetansen som utvikles gjennom vår profesjon er undervurdert. Vi ser at mange ledere i økonomifunksjoner har en bakgrunn fra nettopp revisjon, men at det likevel er en gradvis reduksjon i rekruttering til bransjen. Det er mulig at det er en overvurdert negativ fokusering på at digitalisering vil eliminere ulike roller knyttet til økonomifunksjonen, herunder den kontrollrollen som revisor ivaretar. Det er helt klart en profesjon i endring, men mulighetene er flere og mer spennende. 

Revisjon er gøy!

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Sunnmøringen har vært kjent for å tenke nytt, våge å prøve og tåle å feile. Samarbeid mellom bedrifter både innenfor den samme, og på tvers av bransjer, har gitt utvikling og vekst. Vi tror at fortsatt samarbeid er viktig for å fortsette utvikling av regionen, samtidig som vi må forstå at vi har behov for både små og store bedrifter og ikke minst de store lokomotivene. Vi noterer at der etableres mange klynger for kompetanse- og idèutvikling, og vi tror at dette vil bidra til å styrke næringsutviklingen.

Av prosjekter som vi har tro på kan bety mye for Nye Ålesund og omkringliggende kommuner er om man realiserer Borgundfjordtunnelen som sammen med andre lokale samferdselsprosjekter vil kunne bidra til at pendlerne innenfor denne regionen ikke må bruke timevis i bil hver uke til og fra jobb.   

Dere finner mer om oss på våre nettsider; https://www.contabile.no