Ukens medlemsbedrift: DNB

DNB er Skandinavias største finanskonsern, og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, døgnåpent kundesenter, bankkontorer, eiendomsmegling og internasjonale kontorer.

Vi er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv, og hjelper kundene våre med alt fra de små detaljene til de store spørsmålene. Hver dag knytter vi mennesker og ideer sammen med kunnskap og kapital, blant annet gjennom NXT-konferansen som vi har arrangert både i Ålesund og et tosifret antall andre norske byer.

Totalt har DNB over to millioner personkunder, og over 200.000 bedriftskunder. Det er over en million kunder som bruker mobilbanken vår, og i 2018 registrerte vi 769.000 innlogginger i gjennomsnitt per dag. DNB-konsernet leverte i 2018 et overskudd på 24,3 milliarder kroner. Med Staten, Folketrygdfondet og Sparebankstiftelsen DNB som de tre største eierne, går over halvparten av bankens utbytte tilbake til det norske fellesskapet.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året? 

Som Norges største bank har vi et særlig ansvar for, og mulighet til, å bidra positivt til samfunnet. Vi har siden 2015 støttet arbeidet med FNs bærekraftsmål, og målene har vært en inspirasjonskilde for DNB og vårt arbeid med samfunnsansvar. For oss representerer målene en plattform for innovasjon og vekst for DNB, men også et rammeverk vi kan bruke i dialog med våre bedriftskunder om deres bærekrafts arbeid. 

Vi har identifisert to mål som spesielt viktige for oss. De representerer områder der vi har gode forutsetninger for å gjøre en forskjell: 

  • Mål 5: Oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke jenters og kvinners stilling 
  • Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Vi har en klubb som er ansvarlig for å finne på kjekke sosiale ting, dette kan være alt fra å gå på teater til å lage mat sammen. Vi har vært med på diverse sportsarrangement som Holmenkollstaffetten. Ellers har vi mange arrangement for kundene våre i løpet av et år, og det blir derfor mange anledninger til å møtes og gjøre hyggelige ting sammen med dem. Dette kan være rene faglige ting, men vi har også golfturnering, ski og sykkeltur.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Vi jobber som nevnt mye med FNs bærekraftsmål, og lanserte nylig kampanjen #huninvesterer som har til hensikt å fremme økonomisk likestilling. Kvinner er underrepresenterte på mange viktige områder i Norge i dag: Kvinner tjener mindre, sparer mindre, og eier en mindre andel av norske bedrifter. Når forskjellene er så systematiske som de er i dag, så mener vi at det er et samfunnsproblem. Vi ønsker å opplyse, skape debatt og bidra til at kvinner både tar grep om egen sparing og at flere kvinner blir inspirert til å starte egen bedrift. En liten «funfact» om denne viktige kampanjen er at vi i DNB som første kommersielle aktør fikk lov å bruke Beyoncé sin sang «Run the World (Girls)»

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår - hva vil det være?

Å drive bank på Sunnmøre er veldig spennende, vi har et næringsliv preget av det som skjer i havet og det er mye internasjonal virksomhet. Mange selskaper har blitt store og lønnsomme og noen har også skiftet eiere. Dette gjør at en del kapital er i omløp, og det hyggelige er at denne i stor grad reinvesteres i det som skal bli fremtidens arbeidsplasser i regionen. Vi vil bidra til å skape møteplasser der gründer og investorer treffes og får mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Det er mange spennende initiativer på gang nå der både banker, ÅKP, Innovasjon Norge, NTNU og investornettverk er involvert. Det er viktig for fremtiden at disse nettverkene og møteplassene fungerer slik at Sunnmøre kan fortsette å utvikle seg og opprettholde et spennende arbeidsmarked der unge og nyutdannede ønsker å bosette seg.

DNB