Ukens medlemsbedrift: Doxacom

Ukens medlemsbedrift er et rådgivningsselskap som har spesialisert seg på å posisjonere internasjonalt konkurransedyktige vekstselskap innen de havbaserte næringene.

Doxacom består av syv medarbeidere med solid erfaring og kompetanse innenfor segmentene havbruk, fiskeri og marine ingredienser, maritim industri, og nullutslipps- og fornybar energi.

Vår oppgave er å tydeliggjøre og synliggjøre verdier på vegne av våre kunder, og da er måten man fremstår på – både verbalt og visuelt viktig. Vi jobber målrettet med helhetlig kommunikasjon som for eksempel strategisk rådgiving, salg, samfunns- og myndighetskontakt, mediehåndtering, og merkevare- og omdømmebygging

Vi holder til på NMK - Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund, hvor vi til daglig spiller på lag med spennende aktører innen næringsliv, akademia og det offentlige. I 2019 hadde vi en omsetning på 9,5 MNOK og et resultat på 1,8 MNOK.

Vi ønsker å bidra til å skape en sterk og bærekraftig region med et internasjonalt attraktivt næringsliv.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til det siste året?

Vi har mye å være stolte av, og det siste året har vært et spennende år – blant annet preget av korona-krisen. I denne perioden har vi alle behov for noen lyspunkt.

Tross usikkerheten har vi ansatt tre nye personer, vi har bygget opp kompetansen vår på fornybar energi som et eget forretningsområde, teknologiselskapet Ocean Visioneering er etablert som et spin-off selskap fra Doxacom, og vi har også startet en podcast av og for de som vil skape aktivitet og lys i alle hus langs kysten vår. Det er i utfordrende tider at mulighetsrommet åpnes og fremtiden skapes.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Vi har fokus på å ha det gøy på jobb, og trivsel på arbeidsplassen er viktig. Takhøyde og humor er viktig i hverdagen, i tillegg til involvering og gode diskusjoner. Vi jobber hver dag med spennende prosjekter og krevende kunder – dette er gjenstand for god teambygging, drøfting og inspirasjon.

I normalår er vi fulltallig representert på de årlige industrimessene som Nor-Fishing, Aqua Nor og Nor-Shipping. Her kombinerer vi mellom sosialt samvær, faglig påfyll og kundepleie.

Vi feirer sommeren med en sommerfest, og hver vinter har vi en samling med alle ansatte hvor vi kombinerer strategiarbeid og sosialt samvær med god mat og drikke. Det er viktig for oss at alle har et sterkt eierskap til våre mål og kjernen vår – at vi lever for og av havet. 

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag? 

Vi skaper verdi for våre kunder, og løser samtidig samfunnsbehov. Vi ønsker å bidra til å utvikle en attraktiv og grønn region som skaper arbeidsplasser og ivaretar miljøet. Fremtidens vekstselskaper er bærekraftige, både med hensyn til klima, økonomi og sosiale forhold. Forbrukere verden over setter større krav til opprinnelse og kvalitet. Finansmarkedet har fått øynene opp for grønne selskaper med differensierende egenskaper. Vi bidrar til at våre kunder setter konkrete mål for bærekraft, og at bærekraft settes i sammenheng med øvrige strategier og drift. Hvis bedriften og vi lykkes med det er det enklere for oss å synliggjøre de grønne egenskapene for sluttkunder og investorer.  

Vi jobber med flere mindre- og større innovasjonsprosjekter i samarbeid med våre kunder – de aller fleste knyttet til kommersialisering av teknologi og løsninger som skal bidra til mer bærekraftige næringer. Både innenfor solcelleteknologi, hydrogen og andre grønne energibærere, og samferdsel.  

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Doxacom ønsker å være en lagspiller for å videreutvikle våre sterke havbaserte næringsklynger med sine ringvirkninger langt ut over regionens- og landets grenser. Et attraktivt næringsliv som fortsatt skaper oppmerksomhet nasjonalt- og internasjonalt, nye forretningsmuligheter, som tiltrekker seg arbeidskraft i verdensklasse, og som skaper innovative og bærekraftige løsninger med varig effekt.