Ukens medlemsbedrift: EY

EY (Ernst & Young AS) er i distriktet representert med kontorer i Ålesund (Daaegården på Moa) og Fosnavåg. Våre ansatte representerer revisorer, rådgivere og advokater i et bredt kompetansemiljø. Vi er 26 ansatte i Ålesund og 4 ansatte i Fosnavåg. Vi har levert revisjon og revisjonsnære tjenester for små -, mellomstore - og store virksomheter, samt børsnoterte foretak i over 55 år i distriktet.

Vi har mål om å være ett voksende profesjonelt miljø, samt være en preferert samarbeidspartner for næringslivet og det offentlige miljøet i distriktet vårt. De senere årene har vi etablert rådgivningsavdeling, samt ansatt egen advokat for å ytterligere sikre gode profesjonelle tjenester og leveranser til våre kunder. 

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

I desember 2018 ble Kristian Framstad ny kontorleder ved EY Ålesund etter at Amund Frøysa har vært leder ved kontoret de siste 20 årene. Kristian har arbeidet både med store internasjonale kunder så vel som mellomstore og små selskap. Han har de siste årene både hatt ansvaret for flere av de største og mest kompliserte oppdragene våre, i tillegg til at han har vært sentral i den lokale ledelsen. Kristian er optimist for fremtiden og ser frem til å jobbe mot de relativt ambisiøse målene som vi setter oss fremover. I tillegg ivareta de gode verdiene som vi har etablert, og ikke minst å etablere en ny giv for kontoret fremover. Til slutt fremhever Kristian at den pågående digitaliseringen og utviklingen av ny teknologi utfordrer både forretningsmodellene til våre kunder, men også vår revisjonshverdag og hvordan vi jobber. EY er helt i tet når det gjelder bruk av nye verktøy og tilpasning til den nye digitale hverdagen, både når det gjelder rådgivning til våre kunder og hvordan vi utførere våre daglige arbeidsoppgaver.  

Vi ønsker å fremheve våre rekrutterings- og opplæringsprogram i EY. De ansatte er vår viktigste ressurs og vi investerer hvert år betydelige beløp på opplæring og etterutdanning av våre ansatte. Vi oppmuntrer til at de ansatte skal nå sine personlige mål, samtidig som de jobber tett sammen med våre kunder og engasjerer seg i samfunnet forøvrig. Målet vårt er å lære de ansatte overførbare ferdigheter som skal støtte balanse mellom et lokalt og globalt tankesett og lære verdien av mangfold og inkludering. EY har i årrekke vært på Universum sin toppliste blant de mest attraktive arbeidsplassene blant økonomistudenter i Norge. Vi er stolte av den faglige og sosiale kompetansen til våre ansatte.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt? 

Vi setter trivsel på jobben veldig høyt. Vi mener vi har lykkes når våre ansatte kan dra stolte hjem fra arbeid etter å ha jobbet godt sammen i team, utviklet seg gjennom faglige diskusjoner og samtidig løst utfordringer for våre kunder. Etter arbeidstid møtes vi med jevne mellomrom på fjellturer, middager samt jule- og sommeravslutning. Vi arrangerer også et uformelt årlig bowlingmesterskap.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Det mange kanskje ikke er klar over er bredden i tjenestene vi leverer fra våre kontorer i distriktet. Vi er et lokalt kompetansehus i stadig utvikling, og med mange ressurser på rådgivning og juridisk kompetanse på huset i tillegg til våre revisorer. EY er rustet til å levere god kompetanse lokalt innen revisjons-, rådgivnings- samt skatte- og avgiftstjenester. Vi skreddersyr våre tjenester etter oppdragets størrelse og omfang, og kundens behov. Vi ser på oss selv som en engasjert og kunnskapsrik diskusjonspartner.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Vi bruker mye ressurser hvert år på arrangementet EY Entrepreneur Of The Year (EOY), verdens største vekstskaperprogram. Her løfter vi fram lokale vekstskapere som nomineres og konkurrerer mot vekstskapere fra andre deler av landet. Arrangementet har lange røtter på Sunnmøre med flere kandidater som har vunnet nasjonal finale og med det representert Norge på verdensfinalen i Monaco. Tidligere vinnere fra vårt distrikt, som har representert Norge i Monaco er Stig Remøy (Olympic Shipping AS), Inge Huse (I.P. Huse AS), og Brødrene Aas (Aas Mek. Verksted AS).

I 2018 vant Ingvild, Sindre og Jan Endre Vartdal v/Vartdal Plastindustri regionsfinalen i Trondheim og gikk med det videre til nasjonal finale i Oslo. Det er utrolig spennende å jobbe i en region der det er mange familiebedrifter med stor gründerånd og det er stas å få hedre våre lokale vekstskapere. Høsten 2019 vil regionsfinalen for arrangementet for første gang arrangeres i Ålesund!

I tillegg arrangerer vi hvert år flere seminarer der formålet er lokal kompetanseutvikling. De siste årene har vi arrangert seminarer med temaer som styrearbeid, Due Diligence, Robotisering og automatisering av økonomifunksjonen, vekststrategi og virksomhetsstyring, samt egne seminarer mot Family Business segmentet for å nevne noe. 

EY