Ukens medlemsbedrift: Flytsona AS

Ukens medlemsbedrift, Flytsona AS, tilbyr regnskapstjenester, digitalisering av prosesser og Management for hire. De holder til i Ålesund sentrum, og herfra er de tjenestetilbyder over hele Norge.

De tre ansatte Anita Tryggestad, Linda-Mari Nilsen Hatmosøy og Bjørn Eilertsen er også eiere. De lever av å tilby regnskapsførsel og rådgivning, samt konsulenttjenester innen økonomi, regnskap, IT og digitalisering. 

De satser friskt og har til tross for corona året planer om å vokse med 1 - 2 medarbeidere i løpet av 2021.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

Flytsona ble stiftet bare 8 dager etter at Erna stengte Norge. Det var kanskje ikke det beste tidspunktet å dra i gang et nytt selskap, men vi startet det møysommelige arbeidet med forretningsplaner, salg og markedsarbeid samt et voldsomt arbeid inn mot vårt nettverk. Her snakker vi gründerspirit på høyt plan.

Og nå, et lite år senere, har vi et «brand» som flere og flere har hørt om, vi vokser jevnt og trutt med nye kunder, og vi klarer å vinne frem i kampen med de større, etablerte regnskapsmiljøene.

Vi har mye å være stolte av, og noe av det som gleder oss spesielt, er at vi klarer å tiltrekke oss oppstartmiljøer. Vi bistår mange gründerselskap, og vi hjelper de med et bredt spekter av tjenester, både innenfor stiftelse, forretningsutvikling, regnskap, styrearbeid og teknologivalg.

Dere har et feiende flott navn. Fortell!

Et godt selskapsnavn er viktig. Navnet vårt er selve spydspissen i all vår kommunikasjon mot markedet. Det er ikke en tilfeldighet at valget da falt på «Flytsona». Dette handler om energi, «brand» og noe å være stolt av. Vi kunne kalt oss «Regnskapsgjengen» eller «Økonomifolka», men det skaper ikke inntrykket av at du har en helt «knall dag». Finnes det noe bedre følelse enn å være i flytsona? Dette er tilstanden som gir deg en enorm kapasitet, fri flyt av kreativitet, tilfredsstillende lykkefølelse, tilstand man er i når kapasiteten for arbeid, kreativitet og prestasjon er på sitt aller høyeste. Rett og slett følelsen av at alt stemmer. Flyt av sted, sier vi! 

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Eierskap til egen virksomhet. Dette er faktisk en liten fanesak for oss. Det er helt essensielt for oss at våre ansatte skal være medeiere i eget selskap. Når vi ansetter nye medarbeidere, gis de tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet. Dette mener vi gir en sterk kollektivitet, en følelse av at vi står sammen, i tillegg til at det gir en aktiv stemme i selskapets generalforsamling, samt å ta del i selskapets utbytte. 

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Vi legger ikke skjul på at vi er glade i oppstartsbedrifter. Småbedrifter er selve ryggraden i Norge AS, og vi ønsker å gjøre vårt til at det skal foregå en sterk verdiskapning i vår region.

Vi heier på Pir-gjengen. Dette er typiske myldremiljøer vi trenger, men vi trenger flere. Vi trenger også flere investorer som tør satse på tidligfasebedrifter.

flytsona.svg