Ukens medlemsbedrift: Gagn AS

Ukens medlemsbedrift, Gagn, har i flere år vært et ledende miljø for virksomhetsstyring, industriell digitalisering, og prosjektledelse innenfor informasjonsteknologi.

Vi er rundt 10 rådgivere som alle har solid erfaring og bred kunnskap på ulike fagområder. Gagn holder til sentralt i Ålesund, nærmere bestemt i Daaeskogen Næringsbygg på Moa, og vi jobber tett sammen med virksomheter over hele Nordvestlandet, men også aktører andre steder i landet.

Vi hjelper kundene våre med rådgivning på ulike områder, som for eksempel anskaffelse av nye løsninger for virksomhetsstyring (ERP), datastyrt produksjon, optimalisering av prosesser, produkthåndtering (PLM/PDM) eller tingenes internett (IoT). 

Veldig enkelt kan vi si at Gagn hjelper bedrifter med å navigere i “digitaliseringsjungelen”, fra strategiprosesser til teknologivalg, og fra kartlegging til implementering. Vår erfaring tilsier også at alle digitaliseringsprosjekter handler vel så mye om endringsledelse og virksomhetsutvikling, som teknologi.

Gagn er en leverandøruavhengig rådgiver med høy kompetanse om digitale trender, tilgjengelig teknologi og tjenester. Dessuten har vi god erfaring med å gjøre små, begrensede prøveprosjekter som bidrar til økt kunnskap i organisasjonen.

Vi har i tillegg lang erfaring som prosjektledere innen regional- og samfunnsutvikling, og trives godt i samarbeid med aktører fra ulike bransjer fra privat og offentlig sektor samt akademia, blant annet i bedriftsnettverk og klynger.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

Vi har sett at mange bedrifter har benyttet den spesielle situasjonen det siste året til å sette trykk på sine interne omstillingsprosesser, og mange har foretatt store løft for å være enda bedre forberedt til å møte framtida. Vi er stolte over at vi har fått lov til å hjelpe lokale industribedrifter til å komme styrket ut av krisen.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Vi er en sosial gjeng som gjerne møtes over et godt måltid med noe godt i glasset. Dette har ikke vært så lett det siste året, så i likhet med de fleste andre gleder vi oss voldsomt til å få lov til å bevege oss fritt i byen vår igjen. I mellomtiden nyter vi friluftsliv i fin natur, og prøver å holde oss i form med litt trening.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Ikke si det til noen, men oss imellom kalles ansatte i Gagn for «gnagere», uten at noen kan forklare hvorfor ;-)

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Når vi nå snart kommer ut av den lange korona-tunellen, tror vi at samfunnet og næringslivet både her i regionen og i resten av landet står midt i store omveltninger, med helt nye krav til bærekraftige løsninger og grønn omstilling. Det er helt avgjørende for framtidig velstand på Nordvestlandet at vi klarer den store omstillingen til sirkulærøkonomi med vesentlig bedre ressursutnyttelse enn i dag.

Vi deltar sammen med mange andre lokale bedrifter i den nye Framtidslaben, og vi ser at Ålesund gjennom dette kan ta en ledende rolle som «smart by», også når det gjelder implementering av smarte løsninger. Vi håper at dette også kan bidra til å gjøre regionen vår enda mer konkurransedyktig internasjonalt. Det bør være en ambisjon at næringslivet i fylket vårt blir verdensledende på å levere «grønne» produkter basert på fornybare ressurser, ren luft, rent vann og ren fisk. Med ren samvittighet.

 

GAGN