Ukens medlemsbedrift: H.I.Gjørtz

H.I.Giørtz er Nordvestlandets ledende handelshus, ble etablert i 1891 og hadde en omsetning i 2017 på 3.3 Mrd. Vår visjon er ambisiøst nok «Vekst for alle våre kunder».

H.I.Giørtz er i dag inndelt i forretningsområdene Engros, Detaljhandel og Eiendom. Gjennom Engros leverer vi fra vårt lager på Eidsneset et komplett vareutvalg til dagligvare- og serveringsmarkedet. 175 dyktige medarbeidere leverer hver uke over 200.000 kolli til våre kunder hovedsakelig på Sunnmøre og Nordfjord. Forretningsområdet Detaljhandel håndterer drift og utvikling av selskapets egeneide dagligvarebutikker. Forretningsområdet Eiendom forvalter en eiendomsmasse på omtrent 200.000 m2, og driver aktiv eiendomsutvikling hovedsakelig knyttet til detaljhandel. Selskapet involverer seg også innen andre prosjekter av betydning for en positiv regionsutvikling. Kombinasjonen av de tre forretningsområdene gir svært god kunnskap om hele verdikjeden, noe som kommer alle våre kunder til gode.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

Først og fremst er vi stolte av å være en moderne bedrift på 127 år, noe vi arbeider med å opprettholde hver dag gjennom engasjerte medarbeidere, kontinuerlig forbedringer og riktige investeringer. 

I 2018 er vi spesielt stolte over at vi sammen med våre kunder har tatt markedsandeler i et marked uten vekst. Dette beviser konkurransekraften i vår verdikjede.

Vi satser mye på opplæring og utdanning av egne ansatte.  Vi har en god lærlingeordning og rekrutterer årlig mellom 20 og 30 deltidsansatte og sommervikarer.  Vi opplever å være en veldig attraktiv arbeidsgiver, noe som gjenspeiler seg i lav turnover og en stor mengde åpne søknader ukentlig.

Som IA bedrift ønsker vi å ta samfunnsansvar ved å tilby unge arbeidstakere med utfordringer praksisplasser, vi har nærmest til enhver tid personer på arbeidspraksis. 

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Lunsjen er dagens sosiale treffpunkt for de som har arbeidsplassen på Eidsneset. Vi har en veldig god kantine hvor den alltid strålende Aslaug Fivelstad tryller frem de flotteste retter som en kan glede seg til. En fredag i måneden rokerer vi sitteplasser, dekker til langbord og lager en stor felleslunsj med prima råvarer.  Hver ettermiddag har vi 10 minutters felles trim for alle ansatte - HIG trimmen. Dette bryter opp hverdagen, er morsomt og gir mulighet til å løse opp litt i stive muskler. Vi har også jevnlig sosiale tilstelninger både i regi av bedriften og større nasjonale arrangement i regi av ASKO/NorgesGruppen som vi er tilknyttet.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Selv om vi har tilgang til NorgesGruppens konsernavtaler for innkjøp er næringslivet på Sunnmøre konkurransedyktig. H.I.Giørtz har f.eks. de siste årene kjøpt produkt og tjenester for titalls millioner kroner fra lokale teknologibedrifter. Sånn bidrar vi indirekte til å skape positive ringvirkninger, innovasjon og vekst i regionen.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Som stolt sponsor av AaFK håper vi selvfølgelig på opprykk til eliteserien! Vi er også svært opptatt av at vi klarer å ivareta og utvikle et sterkt kompetansemiljø innen vår bransje i regionen. Utover dette er det nok samferdsel som treffer oss rent umiddelbart. H.I.Giørtz flytter omtrent 5.000 europaller i uken med lastebil over hele Sunnmøre og Nordfjord. Gode samferdselsløsninger er derfor helt sentralt for å oppnå en effektiv logistikk, og forutsigbare leveranser til våre kunder.  Vi har derfor direkte eller indirekte involvert oss i flere av regionens utviklingsprosjekter og støtter bl.a. tunell både under Borgundfjorden og Brosundet. Vi er glade for at vi har politikere og ildsjeler i regionen som har nødvendig vilje og utholdenhet til å jobbe for realisering av disse gode og høyst nødvendige samferdselsprosjektene.

www.higiortz.no