Ukens medlemsbedrift: Kongsberg Maritime

Kongsberg Gruppen ASA ble en stor aktør på Sunnmøre da konsernet i 2019 tok over virksomheten til RR Commercial Marine. De cirka 1300 ansatte på Sunnmøre fortsetter med det de er best til: Å utvikle og levere avansert og effektiv maritim teknologi og tjenester over hele verden.

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har totalt 11.000 ansatte i Norge, og omtrent 80 prosent av omsetningen kommer fra virksomhet relatert til havet. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine gjør KONGSBERG til en mer komplett leverandør til det maritime markedet.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

Vi jobber så bredt med utstyr, teknologi og ettermarkedstjenester at det er vanskelig å fremheve noen få ting. Men vi er definitivt stolte over utviklingsmiljøet vårt, som holder oss helt i front av utviklingen internasjonalt. Kongsberg Maritime på Sunnmøre leverer for eksempel nye digitale tjenester som gjør det lettere for redere å overvåke skipenes tekniske tilstand, planlegge service og ikke minst sørge for at driften er effektiv med tanke på både økonomien og miljøet. Vi er også helt i verdenstoppen når det gjelder fremdriftsløsninger og dekksmaskineri. Vi tror at nærheten vi har mellom utviklingsmiljø og produksjonsmiljø gjør at vi kan jobbe rask med å få frem stadig bedre produkter, her er avdelingene i Ulsteinvik og Brattvåg sentrale. Vi er også glade for å ha blitt valgt som leverandør av begge de to operatørene som den norske stat har bestemt at skal drifte kystruten fra Bergen til Kirkenes fra 2021. Det er veldig spennende prosjekter, og midt i blinken for hvordan vi jobber – tett sammen med kunden for å få hele systemet som et skip utgjør til å bli best mulig. Vi har også nylig inngått viktige ordrer for større integrerte systemløsninger til blant annet Awilco og Grimaldi.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt? 

Vi har aktive og flinke velferdskubber ved alle de fem lokasjonene på Sunnmøre, som tilpasser tilbudet til lokale ønsker og interesser. Det arrangeres fjellturer, kajakkurs, yoga, vinsmaking, kokkekurs med mer. Så har vi tradisjon for å markere jul og sommer – med samlinger av ulike slag. På kontoret i Ålesund har vi for eksempel en årlig felles juleavslutning, i tillegg til at mange av avdelingene er flinke til å feire milepæler. Du vet, vi jobber i en bransje der det er stor appetitt på kake når nye kontrakter skal feries! Det er en tradisjon fra verftsindustrien som vi i utstyrsbransjen også har med oss.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Det er nok mange i distriktet som har et forhold til vår virksomhet, vi er regionens største private arbeidsgiver, så mange har venner og familie som jobber hos oss – eller de har kanskje jobbet her selv en gang. Men det er nok vanskelig å ha oversikt over hele virksomheten, og følge med på de store endringene vi har vært gjennom. Vi er en annen bedrift i dag en bare for få år siden, og vi er nok også blitt en mer effektiv virksomhet med kortere beslutningslinjer enn før. Her er noe annet du kanskje ikke visste: 

  • KONGSBERG ble stemt frem blant Norges topp tre mest attraktive teknologiselskap blant studenter i 2018. Konsernet holder seg stabilt i toppen blant Norges mest attraktive arbeidsgivere.
  • Med vår teknologi så er vi en av muliggjørerne for å realisere en bærekraftig forvaltning av havrommet. Det er vi veldig bevisste på. KONGSBERG har sluttet seg til FN-initiativet Global Compact, og vi benytter Global Reporting Initiatives (GRI) Standards for frivillig rapportering av bærekraftig utvikling.
  • Kongsberg Maritime er representert i 34 land verden over. Vi har også mange nasjonaliteter representert blant våre ansatte på Sunnmøre, 25 land ved siste telling.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår - hva vil det være?

Et av de viktigste temaene for vår region er kunnskap og kompetanse. Akkurat nå er vi opptatt av at det er et stort behov for et løft innen etter- og videreutdanning med tanke på digitalisering i hele næringslivet. Vi har ikke råd til å ha erfarne medarbeidere med mye domenekunnskap som ikke også er oppdatert på nye digitale forretningsmodeller, og vet hva dette betyr for kundene verden over. KONGSBERGs leveranser er ofte av strategisk betydning for våre kunder, og bidrar til å dekke viktige samfunnsbehov og utviklingstrender innen blant annet sikkerhet, energi, transport og klima. Det er selvsagt kompetansekrevende. Hvis vi får trekke frem mer enn ett tema: Vi er også opptatt av den lokale infrastrukturen. Vi ønsker oss en døgnåpen region, der det blir lettere å bevege både folk og varer mellom Søre Sunnmøre og Ålesund. Et tredje tema vi har engasjert oss i er innrettingen på virkemiddelapparatet som skal bidra til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. På alle disse tre områdene jobber vi sammen med lokale støttespillere, som for eksempel NHO, Maritimt forum og Næringsforeningene.

Kongsberg