Ukens medlemsbedrift: Mittet AS

Ukens medlemsbedrift er Mittet AS - en tradisjonsrik Ålesundsbedrift som har produsert tekstilprodukter i mer enn 75 år.

På bildet (fra venstre): Odd Hatløy (teknisk sjef), Reidar Mjelde (adm. dir.) og Turid Vikås (operatør)

Mittet AS er et familieeid selskap, etablert i 1946. Virksomheten er tuftet på produksjon av tekstiler til ulike formål, hovedsakelig basert på syntetiske tekstilfibre. Selskapet er underleverandør til annen industri, men har også noen ferdigvarer til definerte kundegrupper. 

Mittet AS er i dag organisert i fire forretningsområder: Bygg & ventilasjon, Møbel, Tekstil og Spesialprodukter. Produksjonen foregår ved fire produksjonsenheter, hvorav tre er egeneide. Produktene til møbelindustrien produseres ved fabrikken i Mauseidvåg, mens produktene til bygg og ventilasjonsbransjen foregår ved hovedfabrikken i Vegsund. Tekstil og Spesialprodukter er den eksportrettede delen av virksomheten. Her foregår produksjonen ved vår egen fabrikk i Litauen og ved leieproduksjon i Estland.

Selskapet omsatte i 2020 for ca. 131 mill kroner, og har 75 ansatte fordelt på to lokasjoner i Ålesundsområdet og én i Litauen. 


Hva er dere spesielt stolt av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

- Også vi er påvirket av Corona-situasjonen. Først og fremst ble vi rammet innen møbelsegmentet. Etter nedstengningen i mars gikk aktiviteten betydelig ned, og vi måtte permittere. Også på salg har vi måttet permittere noe grunnet reduserte muligheter for reising og fysiske salgsmøter.

Vi er stolte over hvordan alle våre ansatte har håndtert corona-situasjonen. Samtlige ansatte, på alle nivå i bedriften, har forholdt seg lojalt og profesjonelt til de grep som har vert nødvendig for å holde i gang en økonomisk forsvarlig drift. Dette har vært viktige bidrag til at selskapet i 2020 opplevde ett av de aller beste år i selskapets historie.  


Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

- Våre ansatte kommer fra store deler av Ålesunds omland. Det gjør det krevende å samle alle jevnlig. Vi har jevnlige allmøter, og sosiale sammenkomster i forbindelse med jul og sommerferie. Ellers blir det mest at små grupper av kollegaer møtes i uformelle settinger.


Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

- Det mange ikke vet om Mittet er at vi er en betydelig og viktig leverandør til NATO. På slutten av 1980-tallet utviklet vi en termisk overtrekkssko til det norske forsvaret. Denne brukes utenpå marsjstøvelen ved aktiviteter i snø og kulde. I 2015 ble dette produktet offisiell NATO-standard. I dag leveres produktet til en rekke NATO-land, blant annet i forbindelse med vinterøvelser i Norge.  


Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

-Vi tror Ålesund som et tungt regionsentrum er viktig for utviklingen av næringslivet i regionen. Samferdsel, dvs utbygging av veier, er nøkkelen til å utvikle regionen. Da er utbedring av «Eksportveien», E136 mellom Ålesund og Dombås det aller viktigste. Etter vårt skjønn viktigere enn Møreaksen. Bypakken er selvsagt viktig, og som «sulamitter» ønsker vi Borgundfjordtunnelen velkommen.  

Mittet