Ukens medlemsbedrift: Rostein AS

Rostein AS er et brønnbåtrederi som transporterer levende laks. Med 14 fartøy og over 900 mill i omsetning i 2018, er vi godt synlig langs norskekysten hvor alle våre fartøy er beskjeftiget. De fleste ansatte er seilende og vi har hovedkontor på Harøya samt avdelingskontor i Ålesund og Tromsø.

Rostein har den nest største brønnbåtflåten i verden og er markedsleder i Norge. Vår fokus er å være kundens førstevalg og dette tilnærmer vi oss med vår satsning på fiskevelferd, effektivitet og ikke minst være ledende på bærekraft. 

Vårt konsern er også hovedaksjonær i verftet Larsnes Mek Verksted som både bygger og vedlikeholder mange av våre brønnbåter. I tillegg er konsernet hovedaksjonær i Salmon Evolution AS – et landbasert lakseselskap under oppbygging på Fræna, som vi tror kan være veldig positivt for å skape mer aktivitet i vår region og stimulere vår ledende lakseklynge til videreutvikling av teknologi og markeder.

På bildet ser vi Daglig leder Odd Einar Sandøy (midten) som viser ledere fra SalMar rundt på ett av våre nybygg på Larsnes.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

Vi har på kun 2 år nærmest utfaset bruk av kjemikalier i lusebehandling og gått over til utslippsfri teknologi. Vår satsning er uten sidestykke i omfang og er godt kjent og mottatt i laksenæringen. Vårt bidrag til bærekraftige løsninger vises godt igjen i nasjonale statistikker hvor utslippsfri behandling nå er dominerende.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Siden våre ansatte er spredt langs kysten så er det større samlinger som er løsningen for at vi kan møtes, og selv da må vi kjøre to samlinger på grunn av skiftordningen om bord. For landansatte er jo det ekstra hyggelig med dobbel feiring når vi først organiserer en sammenkomst. Vi har altså aldri hatt en samling hvor alle samles og det er jo et savn. Ellers har vi hatt mange nybygg og tilhørende båtdåp de siste årene og da samler vi landansatte, besetningen på nybygget, verft og kunder til en større markering. En ny brønnbåt i dag representerer jo nærmest en liten fabrikk om en ser på investeringsomfanget og da er det betimelig å markere dette skikkelig og etter gamle maritime tradisjoner.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Vi er stolt av at Møre & Romsdal har en verdensledende lakseklynge og brønnbåtsektor, og at Rostein med rederi og verft er en god bidragsyter til å opprettholde denne posisjonen. Med lokalt eierskap og lokalpatriotisk ledelse så ønsker vi å bidra positivt i regionen vår, og vi forsøker å stille opp der vi har noe å fare med.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår - hva vil det være?

Nordvestlandet har en ulempe med alle sine fjordkryssinger og fergestrekninger. Med vårt hovedkontor på Harøya var det naturlig for oss å kjempe for Nordøyvegen som ble vedtatt rett før jul. Både dette prosjektet og andre fergeavløsningsprosjekt er viktig for å få bedre infrastruktur til både folk og næringsliv i fylket vårt. Samtidig er det viktig at vi står samlet som region for å ta ut vårt potensiale – det greier vi ikke om alle sitter på hver sitt nes og er mest opptatt av sine lokale saker.

Rostein