Ukens medlemsbedrift: Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal med 390 ansatte. Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

I år markerer Sparebanken Møre 175 år! Den eldste banken i sammenslutningen som utgjør Sparebanken Møre, er Herrøe og Røvde Sparebank. Vi er etablert med 28 kontor i 24 av fylkets kommuner, og i anledning vår 175-års markering har vi engasjert innbyggerne i disse kommunene til å foreslå prosjekt som kan motta en jubileumsgave på 175 000 kroner. Vi har også invitert totalt 8000 innbyggere fra hele Møre og Romsdal til gratis jubileumskonserter i Ålesund og Molde. Dette gleder vi oss til!

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

Vi jobber kontinuerlig med tiltak som kan bidra til vekstkraft og verdiskaping, og i den forbindelse ønsker vi å trekke frem Sparebanken Møres nyskapingsstipend, NÆRINGSTEFT. Dette er en unik kompetansereise med faglig påfyll, nettverk og muligheter til å vinne flotte premier for nyskapere.

I tillegg ble Sparebanken Møre nylig valgt ut som pilotbank til Innovasjon Norge sin vekstgarantiordning. Vi er stolt av å være en av totalt seks banker som deltar i ordningen, som innebærer risikoavlastning for lån til innovative eller raskt voksende selskaper.

Sist, men ikke minst, våre fantastiske kunder. I år har vi målt en rekordhøy kundetilfredshet! Dette er vi utrolig takknemlige for, og gjennom våre 28 kontor, et enestående Kundeservice, og et team av spesialkompetanse skal vi fortsette å yte god kundebehandling til våre kunder. Vi skal være tilstede der kundene våre er, både geografisk og digitalt.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Vi har det alltid kjekt når vi samles både faglig og sosialt i Sparebanken Møre. Vi er flinke til å inkludere hverandre i ulike prosjekter og vi arbeider mye på tvers av avdelinger. Medarbeidertilfredsheten i Sparebanken Møre er høy, og dette forteller oss at de ansatte trives på jobb.

TEAM MØRE er selve grunnpilaren som oppsummerer hvordan vi har det som ansatte i Sparebanken Møre. Vi liker rett og slett å være sammen. Mange i Sparebanken Møre er også SMIL-medlemmer. Dette er vårt eget idrettslag som både arrangerer ukentlige treninger, familiedager, turer, treningsopphold og annet sosialt samvær.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Sparebanken Møre er en selvstendig sparebank, og det betyr at vi er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med en rekke ulike fagavdelinger og stabsmiljø. Dette gir oss muligheten til å være en tilpasningsdyktig bank som tilbyr attraktive tjenester både for næringslivskunder og privatkunder.

Vi har eksempelvis en egen sjeføkonom, en avdeling som arbeider kun med innovasjon, egne jurister som hjelper oss å overholde lover og regler, avdeling for risikostyring, dedikerte aksje- og valutameglere, egen avdeling for kommunikasjon og samfunnsansvar og slik fortsetter det. Som ansatt i Sparebanken Møre er man en del av et stort faglig og aktivt utviklingsmiljø.   

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Sparebanken Møre er en aktiv og engasjert bidragsyter i utviklingen av samfunns- og næringslivet i Møre og Romsdal. Vår nærhet og tilstedeværelse i lokalmiljøene gir oss en unik mulighet til å delta på arenaer som bringer utviklingen i regionen fremover. Vi skal både kjenne og ta aktivt del i det samfunnet som kundene våre lever og virker i.

Det er mange som forbinder Sparebanken Møre sitt samfunnsengasjement med støtte til ulike typer idrett. Vi er imidlertid også en av fylkets viktigste kultursponsorer, og en viktig bidragsyter til ulike nærmiljøtiltak. De siste årene har vi også hatt et sterkt fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling i tett samarbeid med høgskoler, universitet og kunnskapsparker i fylket. Her kan vi nevne oppstart av Newtonrommet på NMK, Innovasjonarenaen hos ÅKP, TEFT-lab på NTNU og NÆRINGSTEFT.