Betingelser

Næringsforeningen - Ålesundregionen inviterer din bedrift til å være med i Talent Sunnmøre.

Talent Sunnmøre og utviklingsprogrammet er delt opp i to semester

1.semester: 15.september til 15.desember 2021
2.semester: 15.januar til 15.juni 2022

Hvert semester inneholder 3 samlinger av ulik lengde. Prisen inkluderer utviklingsprogram, mentorprogram, fri deltagelse i U37 Sunnmøre, bespisning på samlinger og oppfølging fra Næringsforeningen. Les mer om utviklingsprogrammet her. 

Kostnad*

  • Kr 22.500,- pr semester for medlemsbedrifter av Næringsforeningen
  • Hvis det deltar flere fra samme organisasjon**, gis det 10% rabatt pr ekstra deltager. 
  • For bedrifter som ikke medlem av Næringsforeningen tilkommer det 1.500 kr pr semester pr deltager
  • Mentors deltagelse på felles middager blir fakturert separat 

Vilkår

Bedriften forplikter seg som deltaker ved begge semester når man sender inn påmelding.
Transport til og fra samlinger dekkes av den enkelte hvis annet ikke er oppgitt. Samlingssted vil være i Ålesund og omegn.
Hvis behov for overnatting dekkes dette av den enkelte hvis annet ikke er oppgitt. Det legges opp til en felles reise med overnatting i regionen.
Faktura sendes ut i forkant av hvert semester. Herunder august 2021 og januar 2022.

NB! Det er begrenset antall plasser i programmet. Max 3 deltagere pr organisasjon for å sikre variasjon i gruppesammensetning.

Påmelding er bindende, ved å sende inn elektronisk påmelding bekrefter du at du har lest overstående betingelser og vilkår. Forbehold om feil og mindre endringer.
Næringsforeningen forbeholder seg retten til å utsette oppstart av programmet hvis det ikke er mulig å gjennomføre fysiske samlinger grunnet covid-19 eller lignende.


Sikre plass til din ansatt allerede nå! 


*Alle priser er eks mva. Vi tar forbehold om endringer.
** Forutsetter samme organisasjonsnummer. Max 3 deltagere pr organisasjon for å sikre variasjon i gruppesammensetning.