Gjensidig mentoring

En viktig del av Talent Sunnmøre er bedriftenes egen innsats via mentoring.

Ved hjelp av et skreddersydd mentorprogram utviklet sammen med FuelBox, skal deltagerne i Talent Sunnmøre ha fokus på personlig utvikling og en aktiv tilnærming til all læring i programmet.

Lysbilde1.jpeg

Deltagerens nærmeste leder eller annen passende kollega i bedriften, en du kjenner fra før eller ser opp til, skal være en del av mentorprogrammet. Sammen vil de utgjøre et mentorpar og få tilgang til skreddersydde spørsmål i FuelBox-appen, som skal benyttes for å utforske og utfordre seg selv og hverandre personlig og profesjonelt. Spørsmålene skal blant annet sette i gang refleksjon og samtale rundt verdier, potensiale, muligheter, selvledelse og drømmer. 

Disse vil også være knyttet opp mot de faglige temaene på samlingene i Talent Sunnmøre og dermed brukes i både mentorparene og i grupper på tvers av mentorparene på fellessamlinger.

Det vil gis oppgaver som skal løses mellom treffene, for å sikre kontinuerlig fokus på personlig utvikling. Mellom samlingene skal mentorparene gå gjennom definerte spørsmålspakker i appen for å sikre et kontinuerlig fokus på utvikling. Mentorprogrammet er tuftet på ideen om gjensidig mentoring, der begge i et mentorpar skal bidra med refleksjon og erfaringsdeling og dermed også få utbytte av samtalene.

 Deltageren får i tillegg sin egen fysiske FuelBox MENTOR som kan benyttes videre etter programmet. 


I mentorprogrammet skal begge i mentorparet få:

  • Inspirerende foredrag og engasjerende TalkShops
  • Trygghet i rollen som mentor og innsikt i FuelBox som verktøy 
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Bygge nettverk og relasjoner med andre mentorer og deltagere
  • Verdifull kommunikasjonstrening

Forventninger til leder/kollega av deltaker på Talent Sunnmøre:

  • Delta på deler av to ulike samlinger i løpet av året
  • Delta i mentorsamtaler mellom fellessamlinger, i alt fem.

Test av link herÅ dele personlige historier med hverandre skaper nærvær, forståelse, toleranse, respekt, tillit, tilhørighet – ja til og med kjærlighet! Og er det noe vi trenger mer av i verden; i våre hjem, skoler, organisasjoner, så er det disse ordene her!
- Berta Lende Røed, CEO FuelBox

logo fuelbox.png

*Deler av Fuelbox benyttes som gjensidig mentorprogram i Trainee SørVest.