Bli en del av Talent Sunnmøre

Høsten 2021 starter kull nummer en av Talent Sunnmøre, et program som skal bidra til økt kompetanseutvikling for regionens bedrifter og deres ansatte.

Fleksibiliteten som næringslivet trenger

En forutsetning for at regionen vår skal være i utvikling, er at utdannede, unge voksne ønsker å bosette seg her. Næringsforeningen har som mål å bidra til en mer attraktiv region og etablerer derfor Talent Sunnmøre! 

En konkurransedyktig og attraktiv region er avhengig av å tiltrekke seg, og ikke minst beholde kompetent arbeidskraft. Næringslivet i regionen etterspør utviklingsprogram for yngre ansatte, og der er avdekt et behov som enkeltbedrifter ikke har mulighet til å fylle. Gjennom regionens største kompetansehevende program skal Talent Sunnmøre tilfredsstille disse behovene. 

Målet vårt er at bedriftene som deltar opplever økt verdi for sin bedrift i form av kompetanseheving, markedsføringseffekt, innovasjon og nytenking. Langsiktig vil Talent Sunnmøre bidra til økt konkurransefortrinn og en mer attraktiv region.

Hvorfor være en del av Talent Sunnmøre

 • Dere har behov for øket faglig og personlig kompetanse og utvikling innad i organisasjonen
 • Dere ønsker å satse på interne, unge talenter
  • eller dere ønsker å benytte Talent Sunnmøre for å øke attraktiviteten på stillinger dere lyser ut
 • Dere ønsker å bidra til å styrke regionens posisjon i kampen om å tiltrekke riktig og nødvendig kompetanse for fremtiden

"Talent Sunnmøre er et attraktivt program som vi skal benytte for å videreutvikle unge og eventuelt nyutdannede medarbeidere i vår organisasjon. Gjennom Talent Sunnmøre får de faglig og personlig utvikling, delta i et nettverk og knytte kontakt med andre i samme situasjon."
Botholf Stolt-Nielsen, administrerende direktør Ocean Supreme AS.

Hva kjennetegner deltagerne

 • Ønske om å videreutvikle seg selv og bedriften hvor de er ansatt
 • Ønske om å være en del av et faglig og personlig utviklende program
 • Nyansatt eller har vært ansatt i noen år, sulten på utfordringer 
 • Ønske om økt kjennskap til regionen og regionens næringsliv

Hva får deltageren

 • Unikt utviklingsprogram bestående av 6 samlinger med fokus på personlig og faglig utvikling 
 • Oppfølging fra ansvarlig i Næringsforeningen 
 • Oppgaver som skal løses sammen med andre fra programmet 
 • Gjensidig mentoring ved hjelp av skreddersydd Fuelbox-app og egen mentorboks 
 • Varige relasjoner og nettverk på tvers av bransjer og fag gjennom Talent Sunnmøre & Alumninettverket 
 • Ett års medlemskap i leder og talentnettverket U37 Sunnmøre 
 • Programmet vil også ha en egen Facebook-gruppe hvor deltagerne kan utveksle informasjon og erfaringer 
 • Tilgang til Næringsforeningen sine konferanser, nettverk og fagmøter

Fra 2022 har vi som mål å utvide satsingen til også å inkludere en Traineeordning som legger til rette for midlertidige ansettelser av nyutdannede.

Basert på dialog og innspill fra strategiske regionale bedrifter, utdanningsinstitusjoner, studentorganisasjoner og andre samarbeidspartnere tilbyr Næringsforeningen Ålesundregionen nå Talent Sunnmøre, med det formål at det gradvis skal bygges opp til å bli ett fullverdig Talent og Traineeprogram.


Påmeldingsskjema finner du her!


Takk til våre samarbeidspartnere og støttespillere: 

logoer_samarbeidspartnere.png