Samling 5: Digitalisering og omstilling

Deltagerne får kunnskap og innsikt om teknologiske trender, hvordan disse påvirker samfunnet og mulighetene de gir for bedrifter. I tillegg får deltagerne lære mer om hvordan bedrifter kan jobbe med markedsføring i sosiale medier.

PROGRAM - flere detaljer kommer.

Ny teknologi og nye arbeidsverktøy krever nye arbeidsmetoder. Hva forventes av dere og hvordan møte omstillinger og endringer på best mulig måte.

Det er viktig at bedriftens digitale initiativ er forankret i forretningsstrategien. Dette gjør det enklere å ta gode, strategiske valg i utnyttelsen av digitale muligheter som skaper verdier og nye muligheter for bedriften. Den teknologiske utvikling går raskt, og påvirker både privatpersoner og samfunnet. Det er avgjørende at bedrifter klarer å møte denne teknologiske utviklingen og utnytte mulighetene den gir. En konkret del av mange bedrifters markedsarbeid blir gjort på sosiale medier. Denne samlingen gir også innføring i hvordan bedrifter flest bør jobbe med sosiale medier for å nå sine mål.

Deltagerne vil få økt kunnskap og innsikt i hvordan teknologi kan påvirke medarbeidere, ledere, arbeidsprosesser og samfunnet ellers. De fleste har kjent virkningene av pandemien, og mange bedrifter måtte på grunn av den utnytte digitale muligheter i enda større grad. Vi må rett og slett investere i og utnytte ny teknologi for å være relevante i fremtiden.

Program*
09.00 - 09.15: Velkommen ved Næringsforeningen Ålesundregionen og NTNU

09.15 - 10.45: Teknologitrender, forretningsstrategi og digitalisering, og bygging av kultur og organisasjon i en digital hverdag v/ Geir Balsnes

10.45- 11.00: Kort pause

11.00 - 12.00: Digital Markedsføring og E-commerce v/ Ylva Overå Hide og Geir Balsnes

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 14.00: Omvisning på MANULAB, en innovasjonslab for ny produksjonsteknologi

14.00 - 14.15: Kort pause

14.15 - 14.45: Innsikt og refleksjon ved hjelp av FuelBox

14.15 - 16.00: Omstilling og innovasjonsledelse i organisasjoner v/ Kjersti Kjos Longva og Øivind Strand 


Dato: Onsdag 20. april 2022

Sted: TEFT-lab på NTNU

Foreleser(e): 
Geir Balnes, leder rådgivning i Visma Avento
Ylva Overå Hide, Kommunikasjonsrådgiver i Visma Digital Marketing
Kjersti Kjos Longva, førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund
Øyvind Stand, professor i innovasjon ved NTNU i Ålesund

Tid: 09.00 - 16.00. Registrering fra klokken 08.30. 


Kjersti Kjos Longva

Kjersti_profilbilde 2020.jpg

Kjersti er førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund og forsker og underviser innen entreprenørskap, innovasjon og supply chain management. Hun har flere års erfaring fra maritim leverandørindustri og har som leder for TEFT-lab et spesielt fokus på å knytte studenter, arbeids-og næringsliv og akadmia tettere sammen.Øyvind Stand

ntnu_portrett_ansatt_yvind_strand_tonemolnes_2018_02_just.jpg

Øivind er professor i innovasjon ved NTNU i Ålesund og er spesielt interessert i innovasjonssystemer, økosystem for entreprenørskap og regional utvikling. Han har fagbakgrunn fra maskinfag og matematikk og har lang erfaring fra maritim leverandørindustri og klasseselskap.   NB! Dette er et lukket arrangement for deltagere i Talent Sunnmøre.

* Med forbehold om endringer. 


Ønsker du informasjon om Talent Sunnmøre?
Ta kontakt med Malin N. Førde
E-post: forde@aalesund-chamber.no | mobil: 959 22 951