Samling 6: Avslutning og oppsummering

På den aller siste samlingen vil vi oppsummere året og programmet deltagerne har vært igjennom.

PROGRAM - Mer detaljert informasjon kommer.

Kort oppsummering etter samling nummer 2 før deltagerne presenterer egne refleksjoner. 
Har fokuset på personlig utvikling og mentoring bidratt til trygghet i egen rolle og personlige mål? 
Kunnskap om næringsliv, akademia og offentlig sektor i regionen. 

Avslutningsmiddag og informasjon/tilknytning til alumninettverk.


Dato: Onsdag 15.juni 2022

Sted: Kommer

Foreleser(e): Kommer

Tid: Kommer


NB! Dette er et lukket arrangement for deltagere i Talent Sunnmøre.


Ønsker du informasjon om Talent Sunnmøre?
Ta kontakt med Malin N. Førde
E-post: forde@aalesund-chamber.no | mobil: 959 22 951