Utviklingsprogram

Kjernen i Talent Sunnmøre er utviklingsprogrammet som er nøye satt sammen for å gi deltagerne faglig påfyll, utfordringer, kompetanse for fremtiden samt nye bekjentskaper gjennom nettverksbygging.

Utviklingsprogrammet består av 6 samlinger hvor tema og innhold skal være tidsaktuelt og av høy faglig kvalitet. Innholdet skal være relevant og nyttig både for deltagerne og for bedriften.

På alle samlinger vil der være en miks av foredrag, workshops, mentoring og egenrefleksjon. 


Høstsemester 2021

Samling 1: Selvinnsikt og ny utsikt
Tema: Deltakerne er i fokus. Bli kjent med hverandre, introduksjon til utviklingsprogrammet og mentorprogram.

Læringsmål: Få tilhørighet og tillit i gruppen. Sette egne, klare målsettinger. Økt selvinnsikt og forståelse.

Trykk her for informasjon om denne samlingen.

Samling 2: Bærekraft, innovasjon og næringsliv på Sunnmøre 
Tema: Næringsstruktur på Sunnmøre og bærekraftig forretningsmodellinnovasjon. Deltakerne vil utforme en problemstilling basert på de faglige temaene, som de ønsker å se nærmere på i sin organisasjon. Arbeidet skal presenteres på siste samling. 

Læringsmål: Deltakerne skal få kunnskap om og forståelse for sentrale begreper som bærekraft, sirkulærøkonomi og forretningsmodellinnovasjon. Det vil bli lagt vekt på hva det grønne skifte kan bety for deltakernes bedrift/organisasjon og hvordan innovasjon kan være en katalysator. Videre skal deltakerne sitte igjen med en økt kunnskap om næringsstrukturen i regionen.

Trykk her for mer informasjon om denne samlingen.

Samling 3: Ledelse og kommunikasjon
Tema: Hva er ledelse og hvorfor vil du eventuelt være eller bli leder? Hva er forskjellen på å lede og å administrere. Hvordan kombinere jobb og privatliv? Hvordan sette grenser og tørre å ta egne valg? Hva egentlig kommunikasjon og hvorfor er det viktig?

Læringsmål: Få økt kunnskap om ledelse i praksis, innsikt i ulike støtteverktøy som finnes og hvordan du kan ta gode valg for en fremtidig karriere. Bli tryggere på egne kommunikasjonsferdigheter i samspill med andre.

Trykk her for mer informasjon om denne samlingen.


Vårsemester 2022

Samling 4: Mindset og perspektiver
Tema: Gjensidig mentorprogram med FuelBox

Læringsmål: Utforske og utfordre seg selv personlig og profesjonelt sammen. Refleksjon og samtale rundt verdier, potensiale, muligheter og drømmer. Få økt selvinnsikt og ny utsikt, samt bli bedre på selvledelse.

Trykk her for mer informasjon om denne samlingen.

Samling 5: Digitalisering og omstilling
Tema: Ny teknologi og nye arbeidsverktøy krever nye arbeidsmetoder. Hva forventes av dere og hvordan møte omstillinger og endringer. 

Læringsmål: Få økt kunnskap og innsikt i hvordan teknologi kan påvirke medarbeidere, ledere, arbeidsprosesser og samfunnet ellers.

Trykk her for mer informasjon om denne samlingen.

Samling 6: Avslutning og oppsummering
Tema: Oppsummering samling 2 med presentasjon av eget arbeid.

Læringsmål: Oppsummering av året og programmet de har vært igjennom. Trygghet i egen rolle og personlige mål. Tilknytning til alumni-nettverk og kunnskap om næringsliv, akademia og offentlig sektor i regionen.

Trykk her for mer informasjon om denne samlingen.


Tema og innhold er faglig forankret:


Mellom samlingene: 


Sikre plass til din ansatt nå!