Facebook    
U37 Sunnmøre
 

U37 Sunnmøre er et bransjeuavhengig nettverk for unge ledere og talenter i privat og offentlig sektor i Ålesundregionen.

Nettverket gir mulighet for utveksling av kunnskap og interesser på tvers av fag- og bransjeområder, samtidig som det er et sosialt kontaktpunkt.

U37 har som visjon å bidra til å gjøre Ålesundregionen til en mer interessant og engasjerende arena for unge ledere/lederaspiranter.

Dette skal vi gjøre ved at:

  • U37 skal være en møteplass for aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte ledere.
  • Gjennom U37 vil deltakerne få faglig påfyll, knytte kontakter og bygge relasjoner.
  • Gjennom U37 vil man møtes på tvers av fag og bransjer - dette vil gi overføringsverdi mellom bransjer, og gi mulighet for å dele kunnskap.

Medlemskap i nettverket går gjennom arbeidsgiver. Arbeidsgiver anbefaler sin kandidat.