Priser ved Ålesund Handelskammer 2019

Merk at det er egne priser for medlemmer av Næringsforeningen og at alle priser er eks. MVA.

Sertifisering - Priser per 1. januar 2020 (eks. mva)

Sertifisering gjennom EssCert (elektronisk) pr sett:

 • Medlem i Næringsforeningen: kr 690,-
 • Ikke-medlem i Næringsforeningen: kr 1100,-

Sertifisering manuelt pr sett:

 • Medlem i Næringsforeningen: kr 890,-
 • Ikke-medlem i Næringsforeningen: kr 1300,-

Retting/bytte av dokumenter:

 • Elektronisk: kr 250,-
 • Manuell: kr 500,-

Merk:

 • Priser gjelder per sett. Dersom et sett overstiger 5 sider, vil det faktureres som et nytt sett. Hele settet må stemples samtidig hos handelskammeret. 
 • Dersom dokumenter skal returneres per post uten vedlagt konvolutt, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,- + porto.
 • Mangel på medbragt/tilsendt kopi faktureres kr. 100,-
 • Tilleggsdokumenter vil bli fakturert som et nytt sett.


ATA-carnet - Priser per 1. januar 2020 (eks. mva)

Prisen på produktet "ATA-carnet" avhenger av vareverdi og medlemskap. 

Vareverdi i NOK

Medlemmer

Ikke-medlemmer

0 – 100 000,-

kr 3230,-

kr 3880,-

100 001 – 1 000 000,-

kr 4140,-

kr 4870,-

1 000 001 – 3 000 000,-

kr 5210,-

kr 6140,-

> 3 000 000,- **

kr 6770,-

kr 8000,-

** For carneter med vareverdi over kr 3 000 000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt.

 • Prisen gjelder for bestilling av carnet for en tur
 • Ved bestilling av flere turer faktureres kr 370,- i tillegg pr. tur
 • Endring kr. 600,-
 • Replacement: samme pris som det originale carnetet.
 • Ekspressgebyr (kr 1970,-) faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Carnetsøknad må være hos oss innen kl. 15.00 dagen før ønsket utstedelse. 
 • Ferdig utfylte carnet som ikke blir hentet, blir fakturert med behandlingsgebyr (kr 1570,-)

Depositum (ikke momspliktig)

 • Handelskammeret krever et depositum pålydende kr 3500,- per carnet.
 • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene. Carnetet må være returnert innen 5 uker etter carnetets utløpsdato.

Garantibeløp (sikkerhet)

 • Gjelder privatpersoner.
 • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet.
 • Gjelder carneter med vareverdi over kr 3 000 000, med enkelte unntak.
 • Kunden må enten overføre penger til handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien.