Priser ved Ålesund Handelskammer 2019

Nedenfor er en oversikt over satsene ved Ålesund Handelskammer. Merk at det er egne priser for medlemmer av Næringsforeningen og at alle priser er eks. MVA.

Åpningstider ved Ålesund Handelskammer

Vi har kontortid fra kl. 09.00-15.00. 

Dersom du har behov for våre tjenester utenom kontortid, ta kontakt, så hjelper vi deg.

Sertifiseringer

Hos Ålesund Handelskammer tar vi betalt per sett med dokumenter. 

Dersom et sett overstiger 5 sider, vil det faktureres som et nytt sett. Hele settet må stemples samtidig hos handelskammeret. 

Tilleggsdokumenter vil bli fakturert som et nytt sett.

Gebyrer ved sertifisering av eksportdokumenter (inntil 5 sider) er som følger: 

Sertifisering gjennom EssCert (elektronisk):

Medlem i Næringsforeningen

Ikke-medlem i Næringsforeningen

kr 690,-

kr 1100,-

Sertifisering manuelt:

Medlem i Næringsforeningen

Ikke-medlem i Næringsforeningen

Kr 890,-

1300,-

Retting av dokumenter:

EssCert (elektronisk)

Manuell behandling

Kr. 250,-

Kr. 500,-

Manuell behandling

Ved manuell behandling kan du komme innom oss på kontoret eller sende dokumentene, enten per post eller med bud. Husk å ta med kopi til handelskammeret og merk tydelig hvilke dokumenter som skal sertifiseres. Legg også ved kontaktinformasjon og referanse til faktura. Ønsker du dokumentene returnert, må det legges ved en ferdig adressert og frankert konvolutt. Ønsker du å få kopi av dokumentene må du legge ved ferdige kopier til stempling. Dersom dokumenter skal returneres per post uten vedlagt konvolutt, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,- + porto. Mangel på medbragt kopi faktureres kr. 100,-.

Om dokumentet skal notifiseres, må dette gjøres før vi kan sertifisere det.

Merk at varesertifikatet EUR1, som kreves ved eksport til EØS-land, ikke skal sertifiseres hos et handelskammer.

Elektronisk behandling

De fleste land i verden aksepterer elektronisk sertifiserte dokumenter. Du registrerer deg da på EssCert på vår hjemmeside aalesund-chamber.no under fanen «handelskammer» og printer ut dokumentene selv på hvitt papir.

Har dere spørsmål vedrørende våre handelskammertjenester, ta kontakt på tlf: 70 11 65 20 eller post@aalesund-chamber.no


ATA-carnet

Prisen på produktet "ATA-carnet" avhenger av vareverdi og medlemskap.

I. Priser, avhengig av vareverdien

Vareverdi i NOK

Medlemmer

Ikke-medlemmer

0 – 100 000,-

kr 3230,-

kr 3880,-

100 001 – 1 000 000,-

kr 4140,-

kr 4870,-

1 000 001 – 3 000 000,-

kr 5210,-

kr 6140,-

> 3 000 000,-

kr 6770,-

kr 8000,-

For carneter med vareverdi over kr 3 000 000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt.

  • Prisen gjelder for bestilling av carnet for en tur.
  • Ved bestilling av flere turer faktureres kr 370,- i tillegg pr. tur.
  • Endring kr. 600,-.
  • Replacement: samme pris som det originale carnetet.

Ekspressgebyr (kr 1970,-) faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Carnetsøknad må være hos oss innen kl. 15.00 dagen før ønsket utstedelse. Ferdig utfylte carnet som ikke blir hentet, blir fakturert med behandlingsgebyr (kr 1570,-)

II. Depositum

  • Handelskammeret krever et depositum pålydende kr 3500,- per carnet.
  • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene.

III. Garantibeløp (sikkerhet)

  • Gjelder privatpersoner.
  • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet.
  • Gjelder carneter med vareverdi over kr 3 000 000, med enkelte unntak.
  • Kunden må enten overføre penger til handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien.