Bransjegruppe for havbruksnæringa

Bransjegruppe Havbruk er et regionalt nettverk som ble etablert av Næringsforeningen i 2017.

Bransjegruppa skal være et regionalt nettverk for å skape dialog innad i bransjen, utveksle kunnskap, og for å skape kjennskap til den kompetansen som finnes i regionen. 

Bakgrunnen er at Sunnmøre dessverre har sett flere hovedkontor forsvinne ut av regionen, og med dem arbeidsplassene. De fleste menneskene, og dermed kompetansen, har derimot blitt igjen. For å hjelpe næringen til å vokse på Sunnmøre, og for å skape flere arbeidsplasser ser Næringsforeningen at det vil være gunstig med et nettverk for små og mellomstore bedrifter. Hovedmålet med bransjegruppa vil være å styrke næringen på Sunnmøre i forhold både til det norske og det globale markedet. Vi ønsker å få næringen til å blomstre og skape en arena for utveksling av kunnskap på tvers av verdikjeden, og det er derfor viktig å få med et stort mangfold av bedrifter.

Det er satt sammen en ressursgruppe som består av sentrale personer med faglig bredde innenfor bransjen. Denne gruppen skal sammen med Næringsforeningen legge føringen for hvordan bransjegruppen skal jobbe. 

Ønsker du å melde inn din bedrift i nettverket? 

Kriterier for å bli tatt opp i nettverket er at bedriften er knyttet til havbruksnæringen. Vi ønsker å få med hele verdikjeden, og ser for oss følgende aktuelle deltakere:

  • Oppdrett
  • Foredling
  • Restråstoff
  • Eksport
  • Fiskevelferd/helse
  • Utstyrsleverandører/underleverandører
  • Brønnbåtrederier/skipsdesign og bygging
  • Bank/Finans

Dersom du ønsker å melde inn din bedrift kan du gå til skjema for innmelding  eller ta direkte kontakt med Lene Trude Solheim på solheim@aalesund-chamber.no eller 900 38 658

Takk til vår samarbeidspartner:

Sparebanken Møre

Aktivitetskalender for Bransjegruppe Havbruk

Kontaktpersoner

Lene Trude Solheim

- Adm. Direktør