Hvem er Næringsforeningen?

Næringsforeningen - Ålesundregionen har eksistert siden 1847 og er en av Norges eldste næringsforeninger. Vi jobber på tvers av bransjer for felles beste, og har i dag en medlemsmasse på ca. 230 medlemmer fra næringslivet i regionen.

Vi jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. 

Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør, og vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon som nyhetsbrev og tilstedeværelse i sosiale medier.

Næringsforeningen deltar også i ulike forum som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

Foreningens vedtekter finner du her. 

Næringsforeningen - Ålesundregionen (org.nummer 979 256 744) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på denne nettsiden. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles og hvordan disse benyttes. Ta kontakt ved spørsmål eller ønske om sletting. 


Styret i Næringsforeningen - Ålesundregionen består i 2021 av følgende:
  • Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS, styreleder
  • Gerhard Reichel, Dalegruppen
  • Solveig Maria Drøpping, ELLE mELLE
  • Stian Bang, Avento
  • Kjell Petter Dalen, Sparebanken Møre
  • Bente G. Vikhagen, Ålesund kommune
  • Camilla Hoddevik, Møretygd
  • Tom Anker Skrede, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre