Hvem er Næringsforeningen?

Næringsforeningen - Ålesundregionen har eksistert siden 1847 og er en av Norges eldste næringsforeninger. Vi jobber på tvers av bransjer for felles beste, og har i dag en medlemsmasse på ca. 230 medlemmer fra næringslivet i regionen.

Vi jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. 

Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør, og vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon som nyhetsbrev og tilstedeværelse i sosiale medier.

Næringsforeningen deltar også i ulike forum som arbeider med næringspolitiske spørsmål.