Michael Width Endresens fond for handel og håndverk på Sunnmøre og Ålesund

Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk.

Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.
Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling.

Formål:
Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og/eller håndverk.

Søknadsfrist for tildeling av stipend for året 2020 er 31.desember 2019. 

Søknadsdokument finner du her: 

Personvernserklæringen finner du her:

Søknad sendes til:
Næringsforeningen – Ålesundregionen
v/ Administrerende direktør Bente Lund Jacobsen
Notenesgt. 1, 6002 Ålesund

Telefon: 70 11 65 20
E-post: post@aalesund-chamber.no

Merk konvolutt eller epost med Michael Width Endresens fond.
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.