Michael Width Endresens fond for handel og håndverk på Sunnmøre og Ålesund

Det meste av fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk.

Stipendet vil kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov. Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling.


Formål:

Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og/eller håndverk.


Søknadsfrist:

Søknadsfrist for tildeling av stipend for året 2022 er 31.desember 2021.


Reiserapport:

Ved eventuell stipendtildeling vil det bli satt som en forutsetning at det etter gjennomført studiereise sendes en reiserapport til fondsstyret.


Personvernerklæring:

Ved å sende inn elektronisk søknadsskjema, bekrefter du at du godtar og samtykker i følgende personvernerklæring.


Ta gjerne kontakt ved spørsmål:

Næringsforeningen – Ålesundregionen
v/ Rådgiver Malin N. Førde
Notenesgt. 1, 6002 Ålesund

Telefon: 70 11 65 20
E-post: post@aalesund-chamber.no