Nordvest Eksportnettverk

Møre og Romsdal er landets nest største eksportfylke og står for 9 % av landets eksport. Kompetanseheving innenfor eksportrelevante tema er derfor viktig for næringslivet i fylket vårt. Ved å heve kunnskapsnivået og forståelsen for hvordan eksportprosessen bør gjennomføres, vil flere bedrifter kunne lykkes med sin eksportrettede virksomhet. Dette er noe Næringsforeningen - Ålesundregionen ønsker å bidra til.

Næringsforeningen – Ålesundregionen v/ Ålesund Handelskammer etablerte høsten 2019 et eksportnettverk rettet mot eksport - og import medarbeidere i regionale bedrifter.

Nettverket er bransjeuavhengig, og «eksport» er den røde tråden for tema og innhold.  

Målet med eksportnettverket er å gi et kunnskapsløft blant eksportbedrifter i Møre og Romsdal, noe som vil kunne bidra til økt konkurranseevne. Vi tror også det vil skape merverdi for eksportbedriftene i fylket å koble sammen ulike aktører, og legge til rette for erfaringsutveksling.

Vi legger opp til fysiske samlinger 3 ganger i året, der vi ved hjelp av intern og ekstern kompetanse ønsker å belyse og diskutere ulike temaer og problemstillinger knyttet til eksportprosessen.

Kriteriet for å bli tatt opp i nettverket er at bedriften er lokalisert i Møre og Romsdal. Vi ønsker å få med bedrifter fra ulike bransjer og ledd i eksportprosessen, for å kunne skape rom for bred kompetanseheving. 

Næringsforeningen - Ålesundregionen har fått med seg Møre og Romsdal Fylkeskommune som støttespiller, og vi vil også være i tett dialog med Innovasjon Norge og deres eksportsenter. 


Dersom du ønsker å melde inn din bedrift kan du melde deg inn via BLI MEDLEM linken nedenfor eller ta direkte kontakt med Lene Trude Solheim på solheim@aalesund-chamber.no eller 900 38 658

Takk til Møre og Romsdal Fylkeskommune for støtten!

MRF_logo_s-h_pos.svg