ATA-Carnet

ATA Carnet, eller tollpass, er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av varer med varighet inntil ett år.

Fortolling er kostbart og tidkrevende, men Handelskammeret kan forenkle denne prosessen ved å utstede et ATA-Carnet på varen. Et ATA-Carnet er et slags pass for varene du har med deg, og du kan dermed passere landegrenser med vareprøver, verktøy, testutstyr og lignende ved oppdrag eller messer i utlandet. Registrering ved tollpassering blir en enkel og ryddig prosess, og du risikerer ikke å få varene beslaglagt eller å bli krevd for moms og toll ved grensepasseringen.
 
ATA-Carnet utstedes kun av handelskamrene og har en gyldighet på ca ett år. Du kan reise inntil 10 ganger med samme carnet i løpet av gyldighetsperioden. For hver tur må handelskammeret sette inn ekstra ark som tollerne river ut ved grensepaseringen.
 
Carnet kan også brukes på hester, men utelukkende i konkurransesammenheng, ved utstillinger eller i yrkessammenheng som sirkus, tivoli osv. I alle andre tilfeller må hesten tollekspederes ved bruk av tolldeklarasjon. 

Hensiktene og fordelene med ATA-Carnet:

  • Du unngår midlertidig fortolling av varer.
  • Du slipper å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.
  • Du slipper å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.
  • Du slipper å deponere for toll og avgifter.
  • Du slipper å bruke lang tid ved et tollsted.
  • Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.

ATA-carnet er gyldig i ca 70 land, listen over land finner du her

Søk om ATA-Carnet her


+ Hva er et ATA- carnet?

+ Regler for bruk av ATA- carnet

+ Hvem kan få ATA- carnet?

+ Hva slags varer?

+ Hvordan bruker jeg ATA- carnet?

+ Carnet for hest

+ Konsekvenser ved feil bruk

+ Ofte stilte spørsmål

+ Prisliste

+ Carnetland