ATA-Carnet

ATA Carnet, eller tollpass, er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av varer med varighet inntil ett år.
Søk om ATA-Carnet her

ATA-carnetet er et internasjonalt tolldokument som forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Det sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer. Fortolling er kostbart og tidkrevende, men Handelskammeret kan forenkle denne prosessen ved å utstede et ATA-Carnet på varen. 

Et ATA-Carnet er et slags pass for varene du har med deg, og du kan dermed passere landegrenser med vareprøver, verktøy, testutstyr og lignende ved oppdrag eller messer i utlandet. Registrering ved tollpassering blir en enkel og ryddig prosess, og du risikerer ikke å få varene beslaglagt eller å bli krevd for moms og toll ved grensepasseringen. 

ATA-carnet ordningen baseres på at handelskammeret står som garantist for dine varer i landene du besøker. Som sikkerhet krever vi et depositum. Beløpet tilbakebetales når carnetet returneres til oss og vi har sjekket at carnetet er riktig brukt.

ATA-Carnet utstedes kun av handelskamrene og har en gyldighet på ca ett år. Det gjelder for utstyr og varer som du tar med deg, og skal følge varene hele tiden. Du kan reise inntil 10 ganger med samme carnet i løpet av gyldighetsperioden. For hver tur må handelskammeret sette inn ekstra ark som tollerne river ut ved grensepaseringen.  Det må fremvises og stemples ved hver grenseovergang. (EU er ett tollområde, man stempler seg inn i første EU-land, og ut av siste EU-land).

 

Hensiktene og fordelene med ATA-Carnet:

  • Du unngår midlertidig fortolling av varer.
  • Du slipper å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.
  • Du slipper å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.
  • Du slipper å deponere for toll og avgifter.
  • Du slipper å bruke lang tid ved et tollsted.
  • Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.
  • ATA-carnet er gyldig i ca 75 land, listen over land finner du her!

Søk om ATA-Carnet!


Under kan du se en liten filmsnutt som enkelt forklarer litt om ATA-carnet:


Mer informasjon om ATA Carnet:


+ Hva er et ATA- carnet?

+ Regler for bruk av ATA- carnet

+ Hvem kan få ATA- carnet?

+ Hva slags varer?

+ Hvordan bruker jeg ATA- carnet?

+ Carnet for hest

+ Konsekvenser ved feil bruk

+ Ofte stilte spørsmål

+ Prisliste

+ Carnetland