Certificate of origin (COO)

Certificate of Origin (COO) er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse.

Certificate of Origin er et dokument som dokumenterer varens opprinnelse. Dette er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir ingen tollfordeler i mottakerlandet. Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.

Last ned mal for Certificate of Origin 

Last ned eksempelskjema for utfylling av Certificate of Origin

COO kan generelt brukes der importøren/importlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse, men hvor det ikke foreligger særskilte skjemaer for dette. Dersom importlandets myndighet krever Certificate of Origin, skal det legges frem for tollmyndighetene i importlandet. Ved bruk av opprinnelsesbevis uten krav om konsulatregistrering er det ofte tilstrekkelig at dokumentet attesteres eller viseres. Enkelte land krever i tillegg legalisering av dokumentet av ambassade/konsulat. Det anbefales nær kontakt med importør for innhenting av opplysninger spesielle krav i forhold til legaliseringen.

Opprinnelsen må du som eksportør bekrefte, du må derfor også sende inn et dokument som bekrefter dette. Dette kan være f.eks en eksportfaktura.

Dokumentene som du trenger å få sertifisert, sender du inn via vårt elektroniske system for sertifisering av dokumenter essCert. Du kan også komme til vårt kontor for manuell stempling. 

KLIKK HER FOR MER INFORMASJON OM ESSCERT