Om nettverket Inspiro

Inspiro er en relasjonsbyggende arena for kvinner på Sunnmøre «som vil noe». Nettverkets formål er å bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av medlemmenes kompetanse både innenfor og utenfor nettverket.

Næringslivet i regionen i stor grad relasjonsbasert, og nettverket skal styrke den enkeltes muligheter. For å bidra til å gjøre Ålesundregionen attraktiv for potensielle kvinner som bor utenfor regionen, men som vurderer å flytte hit, er nettverket også tilgjengelig for dem.

Aktiviteter:

Nettverket vil arrangere ulike temamøter som inneholder en kombinasjon av fag, inspirasjon og sosialt samvær for å stimulere, motivere og engasjere til karriere og lederskap.

Vi legger opp til 4 nettverksamlinger per år. Nettverket har i tillegg en lukket gruppe på facebook og en lukket gruppe på LinkedIn.

Følg linken nedenfor om du ønsker å registrere deg som medlem i nettverket:

Innmelding nettverket Inspiro

For 2020 vil medlemskap i Inspiro koste kr 500,- per år for kvinner som er ansatt i en bedrift som er medlem i Næringsforeningen, og kr 800,- for andre. Du vil da kunne delta i Inspiros aktiviteter, som vil være forbeholdt medlemmene i nettverket. Det vil være ordinær deltageravgift for å delta på de ulike aktivitetene i regi av Inspiro.

Medlemskapet i Inspiro er løpende til oppsigelse. Utmelding må skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år. 


Har du spørsmål ta kontakt med Lene Trude Solheim på solheim@aalesund-chamber.no eller 900 38 658

Aktivitetskalender for Nettverket Inspiro

Kontaktpersoner

Lene Trude Solheim

- Adm. Direktør

Malin Natland Førde

- Rådgiver