Kurs 101001 Grunnleggende risikostyring

Som prosjektansvarlig er risikovurderinger viktig både i forhold til kostnadsrammene,menneskene som er involverte i prosjektet og for administrasjonen i selskapet.

Kurset gir deg metoder og teknikker for å unngå tap i pågående prosjekter, unngå tapsprosjekter og enkle rutiner i styring av risiko. Det benyttes flere case samt oppgaveløsninger med effektive diskusjoner i plenum.

Målgruppe: Prosjektledere, beslutningstakere i entreprenørbedrifter (hoved- eller underentreprenør). Kurset passer også for de som jobber operativt i prosjekter hos byggherre.

Kursleder: Bjørn Gunnar Aase er seniorkonsulent og daglig leder i BGA Prosjekt AS ( www.bgaprosjekt.no ). Han er utdannet bygningsingeniør og har en Bachelorgrad i økonomistyring og investeringsanalyse fra BI. I tillegg er han kvalitetsrevisor og sertifisert Risk manager. Gjennom 30 års erfaring fra byggebransjen i mange posisjoner har viktigheten av tilnærming blitt rotfestet.

Aase har bred erfaring fra arbeid med risikostyring i små og store prosjekter, og han har sertifisert ledelsessystemer ihht ISO 9001 og ISO 14001 hos entreprenører og hos byggherreorganisasjoner.

For påmelding (bindende): trine@karrierespesialisten.no innen 1/9-20, begrenset antall plasser

Pris: 9500,- eks.mva inkluderer kurs, dokumentasjon og lunsj begge dager. Overnatting inkl. frokost kommer i tillegg og kan bestilles for 1095,- per natt, husk å oppgi at du skal være med på kurset.

Faktura sendes fortløpende med 15 dager netto fra bestilling er mottatt.

VELKOMMEN til 2 dager fullspekket med god læring! 

Se link for mer informasjon: https://facebook.com/events/s/kurs-101001-grunnleggende-risi/747392182734647/?ti=icl