Webinar om Bedriftsintern opplæring (BIO) og andre relevante støtteordninger for bedrifter

I samarbeid med NHO Møre og Romsdal, inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet til et kort webinar om relevante støtteordninger for bedriftene i Møre og Romsdal.

Formålet med møtet er å gi bedriftene kjennskap til relevante støtteordninger, og hvordan en går fram for å søke støtte. Fylkeskommunen vil særskilt orientere om Bedriftsintern opplæring (BIO), og det blir en kort gjennomgang av aktuelle støtteordninger fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Tidspunkt: 23.juni kl. 12.00 - 12.30

Agenda for møtet
• Fylkeskommunen: Bedriftsintern opplæring (BIO) og andre støtteordningar v/Øyvind Tveten
• Forskningsrådet - Relevante støtteordningar. v/Arthur Almestad
• Innovasjon Norge - Relevante støtteordningar. v/Kurt Thomassen

Lenke til kalenderen og påloggingslink til Møre og Romsdal fylkeskommune:

https://mrfylke.no/kalender/naering/informasjon-til-bedrifter-om-aktuelle-stoetteordningar

Lenke til ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO):

https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio