Nyansatt med prisdryss!

Ålesunderen Karoline Skytterholm Gullaksen som nylig startet hos Ålesundsbedriften Rom AS, har vunnet to priser for sin masteroppgave som tar for seg dagens utfordringer ved rehabilitering av eksisterende bygg.

Med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål nummer 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» tar Skytterholm Gullaksen for seg samfunnets sterke behov for gjenbruk av eksisterende bygg. 

Masteroppgaven, med tittelen Forbli, tar for seg dagens utfordringer ved rehabilitering av eksisterende bygg. Strenge krav og regler skaper usikkerhet hos byggherrer og planleggere, og resulterer ofte i riving og destruksjon av materialer som i utgangspunktet er i stand til å brukes videre. Det gjennomgående eksempelstudiet i oppgaven tar utgangspunkt i den tidligere Idungården og den planlagte rehabiliteringen (nå Pir), samt planene for Sørsida i Ålesund. 

- For meg er det viktig å se verdien i det som allerede eksisterer rundt oss og finne løsninger på hvordan levetiden til våre bygde omgivelser kan forlenges slik at vi i fremtiden kan møte ressursknapphet på en forbedret måte, forteller Karoline. 
- Målet med prosjektet er å få mennesker til å se verdien i våre bygde omgivelser som består av verdifulle ressurser som vi kan disponere i lang tid. Jeg ønsker å engasjere til mer gjenbruk fremfor at en velger å rive eksisterende bygg. Ved å belyse potensiale for romlige tiltak av bygningskonstruksjon og materialer i eksisterende bygg, kan en løse utfordringene som ofte fører til at en velger å rive. Dersom flere får øynene opp for hvor stor miljøpåkjenning riving av bygg har, kan forhåpentligvis et nytt syn på eksisterende bygningsmasse etableres.

Masteroppgaven til Karoline Skytterholm Gullaksen har nylig blitt belønnet med både Anne Alnæs’ studentpris 2020 og Statsbygg Studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020.

Det unge talentet har nå flyttet hjem til Sunnmøre og begynte i september å jobbe hos Rom AS interiørarkitekter.

Vi gratulerer Karoline med utmerkelsene og syns det er ekstra positivt at hun har valgt å flytte tilbake til Ålesund å bli en del av Næringslivet i regionen vår!

 

Kort resymé av masteroppgaven finner du her: https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/karoline_s.gullaksen_-_masteroppgave_forbli2020_komp.pdf 

Hele masteroppgaven finner du her: https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/forbli_karoline_s._gullaksen_komp.pdf

  

ANNE ALNÆS STUDENTPRIS 2020

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris

Les juryens begrunnelse for utdelingen av Anne Alnæs Studentpris 2020 på NIL sine nettsider:

https://nil.no/aktuelt/15590/anne-alnaes-studentpris-2020-ble-vunnet-av-karoline-skytterholm-gullaksen-fra-kmd-ved

 

STATSBYGGPRISEN

Statsbygg Studentpris for fremragende interiørarkitektur 2020 ble tildelt fredag 13.11. 2020 til Karoline Skytterholm Gullaksen og Bo Knoblauch, som kommer fra samme universitet og avdeling.

Se digital videoseremoni fra utdelingen her: https://kmd.uib.no/no/kalender/aktuelt/statsbygg-pris-2020