Stolt-Nielsen ny styreleder i Næringsforeningen

Botholf Stolt-Nielsen er valgt som ny styreleder i Næringsforeningen Ålesundregionen. Stolt-Nielsen er administrerende direktør i Ocean Supreme og han har vært med som styremedlem siden 2017

Jeg ser frem til å skulle jobbe videre for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en nøkkelfaktor for at vårt næringsliv skal kunne utvikle seg. Gjennom satsingen på Talent Sunnmøre ønsker Nøringsforeningen å bidra til at Sunnmøre skal bli en mer attraktiv region for unge arbeidstakere, sier Stolt-Nielsen. 

Næringsforeningen arbeider for at bransjer og enkeltbedrifter bedrifter i regionen skal kunne hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse.  

- Vi har et dynamisk og spennende næringsliv i regionen, men flere av bedriftene er relativt små. Skal vi hevde oss i den internasjonale konkurransen må vi samarbeidet tettere og bygge sterke allianser, sier Stolt-Nielsen og fortsetter: 

- Vi må samarbeide mer innenfor de ulike områdene i verdikjedene og på tvers av bransjer. Flere selskap er ikke store nok til å gjøre alt internt, derfor er det ekstra viktig at aktører som Næringsforeningen kan bidra til å skape gode møteplasser og sterke nettverk for samarbeid. 

Næringspolitisk arbeid er viktig. Nylig kunngjorde statsråd Iselin Nybø at det nye enheten Eksportstrategirådet skal legges til Ålesund. Næringsforeningen har jobbet med denne saken over tid. 

- Vi må jobbe langsiktig og strategisk over tid for å bygge en sterk region og vi må samarbeide med andre aktører. Lokaliseringen av den nye statlige enheten viser at vi blir lyttet til når vi står sammenDet er på denne måten vi kan nå ytterligere felles næringspolitiske mål, sier Stolt-Nielsen.