Ukens bedrift: Tyrholm & Farstad

Tyrholm & Farstad er et logistikkselskap med lange tradisjoner. Selskapet ble etablert i 1914 som spedisjonsagent for skip som anløp havna i Ålesund. Selskapet er eid av familen Farstad, og har utviklet seg til å bli en av de mest komplette logistikkaktører i vår region.

Tyrholm & Farstad tilbyr i dag næringslivet logistikkløsninger med veitransport, sjøtransport, containerfrakt, flyfrakt og skipsagent tjenester. Selskapet har også terminal i Skutvika i Ålesund med fryse- og kjølelager, tørrlager og container håndtering. Vi tar oss av hele logistikkjeden, og selvfølgelig alt som kreves av nøvendige dokumenter og godkjenninger.  

Vi er lokalisert med hovedkontor i Grimmergata 5, terminal i Skutvika, og flyfraktavdeling på Ålesund Lufthavn, Vigra. I tillegg har vi vårt heleide spedisjonsselskap, Holger Fischer Spedisjon, som er lokalisert på Langhus utenfor Oslo og i Hamburg.

Vår forretningside er at vi skal framstå som et naturlig valg innen logistikktjenester for næringslivet i vår region. Dette skal vi gjøre gjennom bredden av av løsninger vi tilbyr, og ikke minst ved hjelp av våre 51 kompetente og erfarne medarbeidere.

Selskapet har hatt en god vekst de siste årene, og oppnådd gode økonomiske resultater.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

Vi er stolt av arbeidsplassen vår. Vi er hele tiden opptatt av at vi som en relativt liten aktør i et stort globalt logistikkmarked, skal gjennom gode løsninger, raske omstillinger, personlig service og spesialkompetanse klare å holde på og øke vår markedsandel. Vi har svært lavt sykefravær og ingen turn over blant våre medarbeidere.  

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Å jobbe i logistikkbransjen kan være krevende til tider, og det er viktig at vi også kan ha det kjekt utenom den hektiske arbeidsdagen. Vi har tradisjonelt vært flinke til å ha sosiale arrangementer som julebord, blåturer og andre mindre sammenkomster. I disse Coronatider må nok slike arrangementer stå litt på vent, men vi ser frem til at situasjonen i samfunnet etter hvert normaliserer seg. Vi er også opptatt av å ha andre gode sosiale ordninger for våre medarbeider, og vi har både firmahytte på fjellet og leilighet i Oslo som alle kan benytte seg av.  

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

Mye av aktiviteten i Ålesund er jo bygd opp av nærheten til havet, bare tenk på fiskerinæringen og maritim næring. I dette bildet har Ålesund havn en viktig funksjon som eksport havn for at fisk og annet gods skal kunne skipes ut i verden. Kanskje ikke så mange vet at vi på terminalen vår i Skutvika hvert år håndterer ca. 40 000 TEU (mål for 20 fot containere). Mye av dette er fryst og kjølt fisk som skal skipes verden over. Vi kan som et eksempel nevne at 97 % av all klippfisk som eksporteres til Brasil skipes ut fra Tyrholm & Farstad sin terminalen i Skutvika.  

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Som en logistikkaktør er vi selvfølgelig opptatt av små og større tiltak for å bedre vilkårene for samferdsel. Det vi er mest opptatt av nå er prosessen vi er inne i for å flytte all vår terminalaktivitet fra Skutvika til Flatholmen. Dette arbeidet er vi sammen med Ålesund Havn godt i gang med. Ny terminal på Flaholmen vil være viktig for at Tyrholm & Farstad skal kunne utvikle seg og vokse videre, samtidig som det vil være viktig for næringslivet gjennom at vi skal kunne tilby et enda bedre logistikktilbud. Videre vil flyttingen fra Skutvika bidra til byutviklingen i Ålesund med frigjøring av et sentrumsnært areal, og bortfall av en vesentlig del av tungtrafikken gjennom sentrum.  

Tyrholm & Farstad

Tyrholm & Farstad gir fantastiske ringvirkninger tilbake til samfunnet.