Ukens medlemsbedrift: AaFK Fortuna

AaFK Fortuna er Sunnmøres stolthet på jente- og damesiden. Klubben skal være et flaggskip i jente- og damefotballen der målet er en klubb i toppfotballen innen 2023.

AaFK Fortuna har to heltidsansatte og flere på engasjement, og omsetter for ca. 3. millioner. 

Med slagordet «Sammen for Sunnmøre» jobber de målrettet for å skape en bærekraftig overbygningsklubb til å drive med toppfotball for kvinner med et klart resultatmål om toppfotball senest innen 2023. De ønsker flere samarbeidspartnere som kan være med på å skape et sunnmørsk toppfotball-eventyr, skape VINNERKULTUR, og gjøre regionen til et bedre sted å bo.

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med det siste året?

Vi er stolte over å ha kommet i gang med å bidra til å løfte jentefotballen på Sunnmøre. Klubben har vært ute i flere klubber med et hovedfokus på å løfte jentefotballen og bygge flere gode jente-miljøer. Det er også verdt å nevne at fra 01.01.20 inngikk klubben et spennende samarbeid med AaFK hvor jentene endelig kunne ikle seg den flotte oransje drakta.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Spillerne, frivillige og støtteapparat er klubbens humane kapital og sosiale aktiviteter i tillegg til treningene er en veldig viktig del av aktiviteten. Vi ser fotballkamper sammen, jentene kan dra på diverse aktiviteter og felles bespisning etter trening er veldig populært. Samhold er en sentral verdi i AaFK Fortuna og sosiale møteplasser i og rundt klubben er helt avgjørende.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om dere, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

AaFK Fortuna forbindes med damefotball, men å bevisstgjøre regionen og innbyggere til å samarbeide og handle med stort sett lokale firma er et annet vesentlig samfunnsansvar som AaFK Fortuna har fokus på. Dette sammen med å bidra til å forsterke jentefotballen på Sunnmøre, også ute i bredden, er viktig for klubben. Selv om vi er relativt små i denne sammenhengen er vi opptatt av å bruke gode lokale aktører slik at ressursene blir værende i regionen. Dette bidrar til lokal verdiskapning, tryggere arbeidsplasser og ikke minst forbedrede oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi er stolte av den sunnmørske historien og kulturen vår, og formidler dette til alle våre forbindelser.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Fotballen er en viktig identitetsskaper, og «jenteløftet» er et viktig samarbeidsprosjekt i fylket. Dersom flere jenter fortsetter med fotball lenger, kan det bidra til sterkere forankring i lokalmiljøene. For disse jentene kan et godt tilbud bremse fraflytting fra fylket. Prosjektet skal også medvirke til å skape varige endringer i holdningene til fotball for jenter, ved å spre kunnskap om, få flere jenter til å ta trenerkurs og få flere jenter engasjert på ledernivå. Det er også et viktig bærekraftsmål å få jentene til å flytte tilbake til regionen og bidra med viktig kompetanse. Likebehandling står sentralt i dette arbeidet, sammen med målet om toppfotball og en sterk vinnerkultur. 

Vi gleder oss til kamper i 2021 og et klart resultatmål om opprykk til 1. divisjon!