Ukens medlemsbedrift: Artec Aqua

I en verden med en stadig voksende befolkning øker behovet for mat. Fisk vil være nøkkelen for imøtekomme denne etterspørselen, da den har den mest effektive ressursutnyttelsen sammenlignet med andre proteinkilder som f.eks kylling og storfe. Dette ønsker Artec Aqua å bidra til!

Vi er i en nisje av oppdrettsnæringen der deler av - eller hele produksjonen foregår på land. Selskapet tilbyr alt fra egne produkt og prosessløsninger, til komplette systemløsninger og nøkkelferdige anlegg. Vi jobber målrettet med produktutvikling, og har posisjonert oss som en sterk kompetanse- og teknologibedrift. Vi ser et stort vekstpotensial innen landbasert fiskeoppdrett, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil bidra til å gjøre oppdrettsnæringen renere, tryggere og mer lønnsom. Dette gjør vi gjennom gode løsninger, egenutviklet utstyr med høy kvalitet og et konstant fokus på fiskevelferd og effektive anlegg.

Siden oppstarten i 2002, har de tre grûnderne Bjørn Finnøy, Victor Fiveland og Bjørnar Flem, vært aktive eiere og innehatt viktige funksjoner i firmaet. Firmaet har hatt stor vekst, spesielt de siste årene, og antallet ansatte har økt fra 25 til 35 bare det siste året. Vi har stor tro på fremtiden, og mener det er et godt grunnlag for fortsatt lønnsom vekst. I 2017 omsatte vi for 347,9 mill, med et resultat på 29,6 mill før skatt.

I juni i år flyttet Artec inn i nye lokaler i Breivika, med rom for videre vekst!

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

Vi er stolt over at foretaket har klart å bli kåret til Gaselle bedrift for 8 gang!! Vi antar det er svært få andre foretak som har klart noe tilsvarende, og dette er vi veldig stolte av å ha fått til!

En annen sak som gjør oss stolte, er alle de høyt kvalifiserte og dyktige personene som jobber i Artec Aqua. Mange nye er også kommet inn i selskapet det siste året, og det er kjekt å se hvordan vi klarer å inkludere dem inn i organisasjonen på en god måte både for nyankomne og for den eksisterende organisasjonen.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Det er en fin og sammensveiset gjeng som utgjør de ansatte i Artec Aqua. Vi har forskjellige aktiviteter som bidrar til en høy trivselsfaktor. Vinlotteriet hver fredag, bidrar til både latter og glede. Vårt bedriftslag i fotball har hatt suksess, og det har gitt oss et felles lunsjtema med diskusjon av fotball ferdigheter, tabellplassering og motstanderes nivå.

Iblant inviteres det til felles fjelltur i nærområdet, og det har vist seg at mange fjelltopper i området kan bestiges etter arbeidstid i sommerhalvåret. Gokart og bowling er og aktiviteter som har vist seg som gode når vi skal ha litt uformell moro.

Nå gleder vi oss til julebord som vi skal ha om vel 1 uke, der vi skal være sammen fra fredag til søndag.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag?

I år har vi levert to anlegg her i regionen vår. Til Hofseth Aqua har vi prosjektert og levert et settefisk anlegg for ørret i Tafjorden. Der kom fisken inn i oktober, og anlegget blir overlevert nå i disse dager. I Barstadvika har vi levert en utvidelse av AquaGen Profunda sitt stamfisk anlegg for laks.

Den til nå største enkeltkontrakten vi har levert er på 389 millioner kroner, for prosjektering og leveranse av et nøkkelferdig stamfiskanlegg for Salmobreed Salten AS. Det sto ferdig nå i høst, men det har vært fisk i deler av anlegget siden november 2017. Det er mer vanlig enn uvanlig at byggherre ønsker å ta i bruk deler av anlegget før ferdigstillelse. I vår bransje gir det begrepet «deadline» en veldig bokstavelig betydning. Når rogna har klekket, må neste avdeling være klar i tide, hvis ikke… ja du skjønner - deadline definitivt!

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Her vil vi slå et slag for å utvikle Ålesund som sykkel-by! Flere av våre ansatte bruker sykkelen til og fra jobb, og det oppleves ikke alltid like trygt med dagens infrastruktur. Tiltak som dette er med på å gjøre regionen attraktiv å bo i, og det er viktig for å både beholde og tiltrekke oss morgendagens medarbeidere.