Ukens medlemsbedrift: Luminell

We believe both basic and advanced users all over the world need appreciated and lasting visibility solutions. We want to build a global influencing company which is recognized for its ability to challenge the established and passion to help users.

Luminell Norway AS ble etablert i Ålesund i 2010 av David Fink og Petter Veiberg. Selskapet har siden starten utviklet og solgt kritiske lysløsninger til krevende bruk. I dag har selskapet 19 ansatte som holder til i Myrabakken Næringssenter i Ålesund, og 12 ansatte som holder til i Sverige.  

Luminell Norway AS forventer å omsette for rundt 50 millioner kr i 2018. Det er en kraftig vekst fra 2017. Luminell har de siste årene investert nærmere 10 % av årlig omsetning på forskning og utvikling, noe som har vært viktig for selskapets vekst

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

Vi er veldig stolte av å ha lansert 3 produkter på 3 uker til 3 ulike marked nå i høst. Messehøsten startet med å lansere en mindre modell av flomlyset vårt på fiskerimessen i Trondheim. Uken etter lanserte vi et kraftig flomlys til eksplosive områder på olje-messen ONS i Stavanger, før vi avrundet med å lansere et kompakt søkelys på SMM i Hamburg.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

Vi har stort fokus på uformelt samarbeid i hverdagen. Innimellom har vi samlinger hvor vi både fokuserer på det faglige, men ikke minst jobber med å bygge den gode teamfølelsen. Vi arrangerer årlig en sommerfest hvor vi møtes med hele familiene, og vi har også julebord for alle ansatte med følge. Kjekke årlige sammenkomster.

På kontoret har vi sosiale avbrekk med air hockey og felles lunsj.

Hva tror dere folk skulle likt å vite om bedriften, som kanskje ikke så mange vet om i dag? 

Luminell var den første aktøren som utviklet belysning basert på LED-teknologi for hard bruk i maritime miljø.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

For Luminell har nærheten til lokale maritime aktører som redere og verft hatt avgjørende betydning for selskapets utvikling. Så dersom vi skal trekke frem en sak, vil det være viktigheten av å bevare og videreutvikle den store maritime klyngen i regionen.