Samarbeidsprogram

For at flest mulig skal få mulighet til å være en del av den felles dugnaden for regionen vår, tilbyr vi ulike nivå for samarbeid. Sammen skal vi bygge regionens største utviklingsprogram - på tvers av fag og bransje.

Vi arbeider strategisk og langsiktig 

Næringsforeningen Ålesundregionen skal bidra til at regionen vår har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi skal være en pådriver for aktuelle saker og prosjekt og alt vi gjør skal gagne næringslivet i regionen vår kort- og langsiktig. Vårt mål er at Talent Sunnmøre fra og med 2022 skal utvides til Talent & Trainee Sunnmøre. Vi trenger deres støtte på veien. Sammen skal vi jobbe for å beholde og tiltrekke den rette kompetansen til regionen vår!

Trainee og Talent Sunnmøre har som mål å

✓ Programmet skal fylle behovet som unge, ansatte har for personlig og faglig videreutvikling

✓ Programmet skal hjelpe bedriftene til å tilfredsstille behovet for intern, faglig og personlig videreutvikling med en fleksibilitet og pris som er overkommelig for ulike typer bedrifter

✓ Fra 2022 skal programmet bidra til at nyutdannede får den beste starten på sin arbeidskarriere i form av en traineeordning med midlertidig ansettelse

Utviklingsprogram, medlemskap i U37 Sunnmøre og Alumninettverk vil også gi deltagerne en sosial arena utenfor jobb, som vil kunne føre til høyere trivsel og en følelse av integrering og inkludering i lokalsamfunnet.

Trainee Sunnmøre
✓ En fleksibel, tverrfaglig traineeordning, hvor unge, midlertidig ansatte får ta del i et større nettverk

✓ Næringsforeningen kan hvis ønskelig bistå i rekrutteringsprosessen

✓ Stillingene som lyses ut og regionen vil markedsføres på ulike karrieredager, messer og digitale flater. 

For å klare dette, trenger vi gode samarbeidspartnere som ser verdien av arbeidet vi gjør og den effekten en slik satsing vil ha på regionen vår!


Samarbeidsprogrammet har 3 nivå med ulike fordeler og forpliktelser:

  1. Hovedsamarbeidspartner
  2. Samarbeidspartner
  3. Støttespiller

Avhengig av nivå, får deres bedrift ulike muligheter til å påvirke programmets utvikling i årene som kommer. Som samarbeidspartner skal dere oppleve verdifull markedsføringseffekt, innovasjon, nytenking og relasjonsbygging. Det nettverket og de relasjonene som bygges vil føre de ulike bedriftene i regionen tettere sammen. 

Send oss gjerne en henvendelse hvis du ønsker mer informasjon om Talent Sunnmøre og samarbeidsmuligheter. Kontaktskjema finner du her!logoer_samarbeidspartnere.png