Næringsforeningen lanserer nytt utviklingsprogram!

En forutsetning for at regionen vår skal være i utvikling, er at unge voksne med høy utdannelse ønsker å bosette seg her. Næringsforeningen ønsker å bidra til en mer attraktiv region og etablerer derfor Talent Sunnmøre!

Beholde og tiltrekke rett kompetanse til regionen vår

Næringsforeningen Ålesundregionen skal bidra til at regionen vår har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi skal være en pådriver for aktuelle saker og prosjekt og alt vi gjør skal gagne næringslivet i regionen vår kort- og langsiktig, forteller administrerende direktør Lene Trude Solheim.

Lene_stående_web.jpg

Fylkesstatistikken (2019) viser at fylket vårt totalt sett lider av et innenlands flytteunderskudd og flyttestrømmen som oppstår som følge av at man må flytte for å studere ved andre utdanningsinstitusjoner er en av de største driverne. Det er personer i aldersgruppen 20-29 år som flytter mest på seg, hvorav majoriteten flytter til Trondheim, Oslo og Bergen. Og mange av de kommer dessverre ikke tilbake. 

- Med dette som utgangspunkt ønsker vi å bidra til at regionen vår blir oppfattet som en attraktiv region både for å leve, bo og drive næring, sier Solheim før hun fortsetter:  

- En av de viktigste faktorene for å beholde eller tiltrekke seg unge mennesker med høy utdannelse og kompetanse, er å kunne tilby dem et variert arbeidsmarked med spennende stillinger, et godt kulturtilbud og sosiale møtesteder samt mulighet for å bygge nettverk. Talent Sunnmøre blir viktig både med tanke på å rekruttere nye medarbeidere, men også for å beholde de som allerede er ansatt i bedriften. 

Fleksibiliteten som næringslivet trenger 

For å kvalitetssikre og aktualitetssikre temaene vi har valgt til samlingene, har det vært avgjørende å samarbeide med ulike aktører og bedrifter, forteller Solheim.

- Som Næringsforening, er det da naturlig at vi i første omgang søker samarbeid med medlemsbedrifter og andre som er tilknyttet foreningen eller regionen vår, poengterer hun. En av våre viktigste sparringspartnere og bidragsytere inn i Talent Sunnmøre er NTNU, TEFT-lab og det sterke fagmiljøet som er tilknyttet universitetet samt Sparebanken Møre. I tillegg skal aktører som FuelBoxVisma Avento og Framtidslaben også bidra inn i programmet. Vi mener det er viktig deltagerne får kjennskap sentrale ressurser som finnes i regionen vår, sier Solheim.


Bygge nettverk og kunnskap
 

Programmet er designet for å gi deltagerne faglig påfyll, utfordringer, kompetanse for fremtiden og et bredt nettverk. Det er viktig at samlingene er relevant og nyttig både for deltagerne og for bedriften, forteller Solheim, som selv står for det faglige innholdet på en av samlingene. Solheim som har en mastergrad innen organisasjonsutvikling, digital kommunikasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Regionen vår har et rikt næringsliv og vi er sterkt representert i mange bransjer og fagfelt. Næringsforeningen har i dag i 230 medlemsbedrifter og størrelsen på disse varierer fra enkeltmannsforetak til flere hundre ansatte. Naturligvis gjenspeiles dette også i behovene som uttrykkes.  

- Gjennom tett dialog med flere bedrifter i ulike bransjer har vi fått kjennskap til forventninger og behov, sier prosjektleder Nina Myklebust i Næringsforeningen og fortsetter; 

- I tillegg til at programmet skal tilfredsstille bedriftenes behov for videreutvikling av unge ansatte, må vi levere noe som er både fristende å delta på, men som også gir deltageren faglig og personlig utbytte på kort og lang sikt. Og det tror jeg vi kommer til å lykkes med, smiler Nina som er spent på responsen nå når Talent Sunnmøre endelig lanseres. Hun kan røpe at både blant andre Ocean Supreme allerede har sikret seg plasser når programmets første samling starter 15.september. Du kan lese mer om Ocean Supreme og hvorfor de har valgt å bli en del av Talent Sunnmøre her.

Der er begrenset antall plasser, så vi anbefaler alle som er interessert i å ta kontakt med oss raskt, avslutter hun.

Målet er Talent & Trainee Sunnmøre

Næringsforeningen har jobbet med Trainee Sunnmøre over tid, men på grunn av Covid-19 så ble dette programmet utsatt. Møre og Romsdal Fylkeskommune har gitt oss mulighet til å omdisponere deler av midlene fra Trainee Sunnmøre til Talent Sunnmøre.  I tillegg er Sparebanken Møre og TEFT-lab med som hovedsamarbeidspartner. Målet er at både Talent og Trainee programmet er på plass fra høsten 2022. 


Les mer om Talent Sunnmøre, deltagelse og mulig samarbeid!


logoer_samarbeidspartnere.png