Stort sommersalg!

Direktøren har slutta og vi på kontoret benytter muligheten til å rabattere alle av Næringsforeningens medlemskap, bransjegrupper og nettverk med hele 50%.

Melder du inn bedriften nå, betaler du med andre ord halv pris ut året. Og vi lover vi skal gjøre vårt ytterste for å fylle høsten med interessante og nyttige aktiviteter. 

Benytter du samtidig muligheten til å melde deg selv eller noen av dine ansatte/kolleger inn i et av våre nettverk eller bransjegrupper, får du halvpris på medlemspris. Vinn, vinn med andre ord!

Næringsforeningen Ålesundregionen er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør, og vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom nyhetsbrev og tilstedeværelse i sosiale medier.


Medlemsbedrift i Næringsforeningen Ålesundregionen:

Som medlem får du og din bedrift tilgang til et aktivt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som vil regionens beste. Vi skaper arenaer der våre medlemmer kan møtes for faglig påfyll, nyttig meningsutveksling og sosial mingling. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. 

Innmeldingsskjema for medlemskap finner du her.


U37 Sunnmøre:

Nettverket for unge ledere og talenter i privat og offentlig sektor. Næringsforeningen ønsker å synliggjøre den kompetansen og de mulighetene som finnes i Ålesundregionen, samt skape en engasjerende arena for unge ledere og talenter. 

Innmeldingsskjema for U37 finner du her!


Nettverket Inspiro: 

En relasjonsbyggende arena for kvinner på Sunnmøre «som vil noe». Nettverkets formål er å bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av medlemmenes kompetanse både innenfor og utenfor nettverket.  

Innmeldingsskjema for Inspiro finner du her!


Bransjegruppen Havbruk:

Et regionalt nettverk for å skape dialog innad i bransjen, utveksle kunnskap, og for å skape kjennskap til den kompetansen som finnes i regionen. Hovedmålet med bransjegruppa vil være å styrke næringen på Sunnmøre i forhold både til det norske og det globale markedet. Vi ønsker å få næringen til å blomstre og skape en arena for utveksling av kunnskap på tvers av verdikjeden, og det er derfor viktig å få med et stort mangfold av bedrifter. 

Innmeldingsskjema for havbruksgruppa finner du her!


Nordvest Eksportnettverk:

Nettverket er bransjeuavhengig, og «eksport» er den røde tråden for tema og innhold. Målet med eksportnettverket er å gi et kunnskapsløft blant eksportbedrifter i Møre og Romsdal, noe som vil kunne bidra til økt konkurranseevne. Vi tror også det vil skape merverdi for eksportbedriftene i fylket å koble sammen ulike aktører, og legge til rette for erfaringsutveksling. 

Innmeldingsskjema for eksportnettverket finner du her!


Vi ønsker å styrke Ålesundregionen som én samlet, robust og attraktiv region, og ønsker din bedrift med på laget. 

Jo flere vi er, jo større slagkraft!

PS! Ny adm.direktør begynner 1.august. Vi gleder oss til å ønske Lene T. Solheim velkommen. Du kan lese litt om når hun ble ansatt her.